അങ്ങനെ അതും തീരുമാനമായി ഇനി പേടിക്കണ്ട.. 😳😱 നിമിഷനേരം കൊണ്ട് കൊതുകിനെ പറ പറപ്പിക്കാം.!! 😳👌

അങ്ങനെ അതും തീരുമാനമായി ഇനി പേടിക്കണ്ട.. 😳😱 ഈ ഒരു ട്രിക് ഇത്രേം നാൾ ഉണ്ടായിട്ടും അറിയാതെ പോയല്ലോ എന്റെ ഈശ്വരാ.. 😳👌 ഇനി നിമിഷനേരം കൊണ്ട് കൊതുകിനെ പറ പറപ്പിക്കാം.!! 👌👌 ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് കൊതുകിനെ …

Read More

വീടിന്‍റെ ഭിത്തിയിലെ വിള്ളല്‍ ഈസ്സിയായി പരിഹരിക്കാം ഇനി ഒരിക്കലും ചോര്‍ച്ച ഉണ്ടാകില്ല

വീടിന്‍റെ ഭിത്തിയിലും മേല്‍ക്കുരയിലും വിള്ളല്‍ ഉണ്ടാകുന്നത് സാധാരണയാണ് എങ്കിലും ഇത് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാല്‍ വീടിന്‍റെ ഭിത്തി ഒരിക്കലും സുരക്ഷിതമല്ലെന്ന് കരുതാം വീടിന്‍റെ ഭിത്തിയുടെ മുഴുവന്‍ ഭാഗങ്ങളും ഇങ്ങനെയല്ല എങ്കിലും ഇതില്‍ കാര്യമായ മുന്‍കരുതല്‍ എടുക്കേണ്ടതുണ്ട്‌. പഴയ വീടുകള്‍ക്ക് മാത്രമല്ല പുതിയ വീടുകള്‍ക്കും …

Read More