പേഴ്‌സ് നഷ്ടപ്പെട്ട പരാതിയുമായി എത്തിയ തമിഴത്തി ആരെന്നറിഞ്ഞ് ഞെട്ടി സല്യൂട്ടടിച്ച് പൊലീസുകാര്‍

പേഴ്‌സ് നഷ്ടപ്പെട്ട പരാതിയുമായി എത്തിയ തമിഴത്തി ആരെന്നറിഞ്ഞ് ഞെട്ടി സല്യൂട്ടടിച്ച് പൊലീസുകാര്‍.കഴിഞ്ഞ ദിവസം പെരിന്തൽമണ്ണ പോലീസ് സ്റ്റേഷന് സാക്ഷി ആയത് നാടകിയമായ സംഭവങ്ങൾക്ക് ആണ്.രാവിലെ ഒരു ഇതര സംസ്ഥാന കാരിയായ യുവതി സ്റ്റേഷനിൽ എത്തി.സാർ ഒരു പരാതി ബോധിപ്പിക്കാൻ ഉണ്ട്.കെ എസ് ആർ ടി സി ബസിൽ എന്റെ പേഴ്സ് നഷ്ടമായി.വേണ്ടത് ചെയ്യണം.തമിഴിൽ ആ യുവതി പോലീസിൽ പറഞ്ഞു.ഒരു ടെക്സ്റ്റയിൽസ് സ്ഥാപനത്തിലാണ് ജോലി എന്നാണ് ജോലി അവർ പറഞ്ഞത്.ഉടൻ തന്നെ ഒരു പരാതി ആയി എഴുതാൻ ഡ്യൂട്ടിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പോലീസുകാരൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.തുടർ നടപടി സ്വീകരിച്ചു.കൈ കഴുകുന്നതിനായി സനിറ്റായിസർ നൽകി ഇരിക്കാൻ സൗകര്യം കൊടുത്തു.ഇത് എല്ലാം പരാതിക്കാരി സന്തോഷത്തോടെ സ്വീകരിച്ചു.

പരാതി ലഭിച്ചതിനു പിന്നാലെ കേ എസ് ആർ ട്ടി സി അധിക്യതരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു പ്രശ്‌നം ശ്രദ്ധയിൽ പെടുത്തി.പരാതിക്ക് രസീത് ആവശ്യം ഇല്ലെന്നു പരാതിക്കാരി പറഞു എങ്കിലും നിർബന്ധമായും ഇത് കൈപ്പറ്റണം എന്ന് പി ആർ ഓ ആവശ്യപ്പെട്ടു.തമിഴ് ചുവയിൽ സംസാരിച്ച യുവതിയോട് മലയാളത്തിലും ഇംഗ്ളീഷിലും ആയി പോലീസ് കാര്യം പറഞ്ഞു.പരാതി രെജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ആയിരുന്നു യുവതിയുടെ ശബ്ദത്തിന്റെ ടോൺ മാറിയത്.ഞാൻ പുതിയ എ എസ് പി ആണെന്ന് ഉള്ള യുവതീയുടെ ഗാംഭീര്യ ശബ്ദം എത്തി.ഇത് കേട്ട് ഞെട്ടിയത് പൊലീസാണ്.പേഴ്‌സ് നഷ്ട

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *