ആദിത്യന്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ – ഡോക്ടർ പറയുന്നു

ആദിത്യന്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ – ഡോക്ടർ പറയുന്നു സീരിയൽ നടൻ ആദിത്യൻ സ്വയം മ രിക്കാൻ ശ്രമിച്ച വാർത്ത ആണ് ഇപ്പോൾ ഏവരെയും ഞെട്ടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാറിനു ഉള്ളിൽ മരി ക്കാൻ ശ്രമിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തുക ആയിരുന്നു ത്യശൂരിൽ ആണ് സംഭവം നടന്നത് ത്യശൂരിൽ നിർത്തിയിട്ട കാറിൽതളർന്നു കിടന്നിരുന്ന ആദിത്യനെ നാട്ടുകാരാണ് തിരിച്ചറിഞ്ഞത് തുടർന്നു പോലീസ് എത്തി ഇയാളെ ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കുക ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇയാളുടെ ആരോഗ്യ നിലയിൽ യാതൊരു പ്രശ്നം ഇല എന്ന് ഡോക്ടർമാർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്

അപ കട നില തരണം ചെയ്തു എന്നാണ് ഡോക്ടർമാർ അറിയിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആദിത്യന് എതിരെ അമ്പിളി ദേവി നടത്തിയ വെളിപ്പെടുത്തൽ വലിയ മാധ്യമ ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു ത്യശൂരിൽ വിവാഹിത ആയ മറ്റൊരു യുവതിക് ഒപ്പമാണ് ആദിത്യന്റെ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ജീവിതം എന്നും വിവാഹ മോചനത്തിനായി ഇപ്പോൾ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി എന്നും അമ്പിളി ദേവി തെളിവ് അടക്കം പറഞ്ഞിരുന്നു അമ്പിളി ദേവിയും ആദിത്യനും തമ്മിൽ ഉള്ള പ്രശ്നത്തിൽ അമ്പിളിയുടെ കുടുബം ആദിത്യന് എതിരെ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം തനിക്ക് നേരെ വന്ന ആദിത്യന്റെ സീ സി ടി വി ദൃശ്യം അടക്കമാണ് അമ്പിളി ദേവി സാമൂഹ്യ മാധ്യമം വഴി പങ്കു വെച്ചത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *