അലറിവിളിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ഓടി, പിന്നെ സംഭവിച്ചത് കണ്ടോ.!

മണ്ണിൽ പുതഞ്ഞു കല്ലുകൾക്കും വേരുകൾക്കും ഇടയിൽ ഒരു കുഞ്ഞു മുഖം. വിരലുകൾ ചുരുട്ടിപിടിച്ചു കൊണ്ട് കുഞ്ഞു കൈയും കാലും. ജീവനോടെ പാതി കുഴിച്ചു മൂടപ്പെട്ട ഒരു പൊതു ജീവൻ ആയിരുന്നു അത്. ഉത്തരാഗഡിലെ ഫാമിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളികൾ ഈ കാഴ്ച കണ്ടു പെട്ടന്ന് ഒന്ന് അമ്പരന്നു. മണ്ണിനു മുകളിൽ ആ പിഞ്ചു മുഖം കണ്ടില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ ഒരു കൈകൊട്ടിന് അടിയിലോ, ടാക്ടർ ചക്രത്തിലോ പെടുമായിരുന്നു ആ കുഞ്ഞു മുഖം. ഭാഗ്യം ആ കുഞ്ഞു ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല.

എത്ര നേരം ആ കുഞ്ഞെ ചളിയിൽ പുതഞ്ഞു കിടന്നു എന്നറിഞ്ഞില്ല തൊഴിലാളികൾ ആ കുഞ്ഞിനെ കാണുമ്പോൾ ആ കുട്ടിക്ക് അനക്കം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ചെറിയ കുഴി ഉണ്ടാക്കി ഒരു തുണി വിരിച്ചു കൊണ്ടാണ് ആ കുഞ്ഞിനെ മണ്ണിട്ട് മൂടിയത്. ഓടി കൂടിയതൊഴിലാളികൾ ഒരു നിമിഷം നിശബ്ദരായി നിന്നു എങ്കിലും . പിന്നെ ഒട്ടും വൈകാതെ തന്നെ കുഞ്ഞിനെ പുറത്തെടുത്തു ഒരു തൊഴിലാളി സ്ത്രീ ആ കുഞ്ഞിന്റെ കവിളിൽ നിന്നും മണ്ണ് തുടച്ചു നീക്കുന്നത് കാണാം. ആരെങ്കിലും തലോടിയപ്പോൾ ആവാം ആ കുഞ്ഞു ജീവൻ വീണ്ടും ചൂട് പിടിച്ചത് , അവർ അലറിവിളിച്ചുകൊണ്ട് ആ കുഞ്ഞു ജീവനെകൊണ്ട് ആശുപത്രിയിൽ പോയി അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ പരിജരണം ആ കുരുന്നു ജീവനെ പറന്നു അകലാതെ കാത്തു. ആ പാവം തൊഴിലാളികൾക്ക് കൂടി ആയിരിക്കും ജീവൻ തിരിച്ചുകിട്ടിയത് ഇല്ല കരുണ വറ്റിയിട്ടില്ല.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *