കെഎസ്ആര്‍ടിസിയില്‍ പരിധിവിട്ട് പ്രണയിച്ച കമിതാക്കള്‍ക്ക് കണ്ടക്ടറുടെ എട്ടിന്റെ പണി

കെഎസ്ആര്‍ടിസിയില്‍ പരിധിവിട്ട് പ്രണയിച്ച കമിതാക്കള്‍ക്ക് കണ്ടക്ടറുടെ എട്ടിന്റെ പണി.മലയാളത്തിന്റെ സ്വന്തം ആന വണ്ടിയാണ് കെ ആർ എസ് ആർ ട്ടി സി.മലയാളികൾക്ക് പ്രതേക ഇഷ്ടം കെ ആർ എസ് ആർ ട്ടി സിക്ക് ഉണ്ട്.കെ ആർ എസ് ആർ ട്ടി സി ജീവനക്കാരെ പറ്റി ഇടക്ക് ഇടക്ക് മോശം പെരുമാറ്റത്തിന്റെ പേരിൽ ചില വാർത്ത വരാറുണ്ട് എങ്കിലും സഹായ മനോഭാവം ഉള്ള കണ്ടക്ടർമാരും ഏറെയുണ്ട്.ഇക്കൂട്ടത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ കാമുകി കാമുകൻ അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഉണ്ട്.ചിലപ്പോൾ പരിധി വിട്ട പെരുമാറ്റങ്ങൾ പക്യത ഇല്ലാത്ത കുട്ടികളെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്.

ബസ്സിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന കാമുകി കാമുകന്മാർ ആവട്ടെ ചിലപ്പോൾ അവർ മാത്രമാണ് ബസ്സിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് എന്ന മട്ടിൽ അവരുടേതായ മട്ടിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്.ഇപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ പരിസര ബോധം ഇല്ലാതെ കെ എസ് ആർ ട്ടി സി ബസിൽ സഞ്ചരിച്ച കമിതാക്കൾക്ക് കെ എസ് ആർ ട്ടി സി കണ്ടക്റ്റർ നൽകിയ കലക്കൻ മറുപടിയാണ് ഇപ്പോൾ വൈറൽ ആകുന്നത്.ബസിലെ കമിതാക്കുടെ പരിധി വിട്ട പെരുമാറ്റം ചിലർ പാടെ അവഗണിക്കുബോൾ ചിലപ്പോൾ സഹ യാത്രക്കാരോ കണ്ടക്റ്ററോ അത് വിലക്കാറുണ്ട്.എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ബസ്സിൽ കമിതാക്കൾ കാട്ടി കൂട്ടിയത് കണ്ട് സഹികെട്ട കണ്ടക്റ്റർ ടിക്കറ്റിലാണ് മുട്ടൻ പണി നൽകിയത്.പരസ്യമായി ഇവരെ അപമാനിക്കാതെ ആണ് ഇവർക്ക് ഉള്ള പണി നൽകിയത് എന്നത് ആണ് ശ്രദ്ധേയമായി മാറുന്നത്.താങ്കൾ കെ എസ് ആർ റ്റി സി ബസിൽ ടിക്കറ്റു എടുത്തതാണ് ഓ യു റൂം ബുക്ക് ചെയ്തത് അല്ല എന്ന് അയിരുന്നു ടിക്കറ്റിൽ കുറിച്ചത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *