ഭാര്യയും മക്കളും ഞെട്ടി നാട്ടിലെ ബാങ്കിലെ ജീവനക്കാരന്റെ യഥാർത്ഥ പണി കണ്ടോ

ഭാര്യയും മക്കളും ഞെട്ടി നാട്ടിലെ ബാങ്കിലെ ജീവനക്കാരന്റെ യഥാർത്ഥ പണി കണ്ടോ.ഒരു മാസത്തിനു ഇടെ രണ്ടു സ്ത്രീകളുടെ മാല ബൈക്കിൽ വന്നുകൊണ്ട് കവർച്ച നടത്തിയതിന് ബാങ്ക് ജീവനക്കാരനെ പോലീസ് പിടികൂടി. അരിമ്പൂർ സ്വദേശി ആനന്ദിനെ ആണ് സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷ്ണറുടെ കീഴിലുള്ള ടീം പിടികൂടിയത്, തിരുവമ്പാടി അമ്പലത്തിന്റെ അതിലൂടെ നടന്നു പോവുന്ന ലതയുടെ രണ്ടു പവൻ മാലയും ലക്ഷ്മി പ്രസാദിന്റെ 3 പവൻ മാലയുമാണ് ബൈക്കിൽ വന്നു കൊണ്ട് കവർച്ച നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. രണ്ടു തവണ കവർച്ച നടത്തിയ വ്യക്തി വീണ്ടും കവർച്ച നടത്തും എന്ന് കരുതി പോലീസ് ഇടവഴികളിൽ കാവലുണ്ടായിരുന്നു തുടർന്നായിരുന്നു.

ഇന്നലെ ബൈക്കിൽ സഞ്ചിയുമായി വരുന്ന പ്രതിയെ പിന് തുടർന്ന് പോകുന്നൻ മൂന്നുകുറ്റിക്ക് സമീപത് വെച്ച് കൊണ്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു മൂന്നാമതും കവർച്ച ചെയ്യാൻ ആണ് ഇയാൾ വന്നത് എന്ന് ചോത്യം ചെയ്യലിൽ സമ്മതിച്ചു. രണ്ടു തവണ കവർച്ചക്ക് വന്ന അതെ രീതിയിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു അയാൾ പിന്നീടും വന്നിരുന്നത്. കുറ്റം അയാൾ സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്‌തു.ഭാര്യയും മക്കളും ഞെട്ടി നാട്ടിലെ ബാങ്കിലെ ജീവനക്കാരന്റെ യഥാർത്ഥ പണി കണ്ടോ കൂടുതൽ വാർത്ത അറിയാൻ താഴെ കാണുന്ന വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *