അലറിവിളിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ഓടി, പിന്നെ സംഭവിച്ചത് കണ്ടോ

അലറിവിളിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ഓടി, പിന്നെ സംഭവിച്ചത് കണ്ടോ.മണ്ണിൽ പൊതിഞ്ഞു കല്ലിനും വേരിനും അടിയിൽ ഒരു കുഞ്ഞു മുഖം.വിരലുകൾ ചുരുട്ടി പിടിച്ചു കുഞ്ഞു കയ്യും കാലും.ജീവനോടെ പാതി കുഴിച്ചു മൂടിയ ഒരു പുതു ജീവൻ ആയിരുന്നു അത്.ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ഖാതിമ എന്ന സ്ഥലത്തെ ഫാമിൽ ഈ കാഴ്ച കണ്ട തൊഴിലാളികൾ ഒരു വേള സ്തംഭിച്ചു നിന്ന് പോയി.മണ്ണിനു മുകളിൽ ആ പിഞ്ചു മുഖം ഉയര്ന്നു കണ്ടില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ കുട്ടി മരിച്ചു പോവുമായിരുന്നു തുടങ്ങിയിട്ടു പോലും ഇല്ലാത്ത ആ ജീവിതം.ഭാഗ്യം ആ കുരുന്നു ജീവൻ പൊലിഞ്ഞില്ല.

എത്ര നാൾ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര നേരം എ കുഞ് ആ ചെളിയിൽ കിടന്നു എന്ന് അറിയില്ല.തൊഴലാളികൾ കാണുബോൾ അതിനു അനക്കം ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു.എങ്ങനെയോ തലയും കൈ കാലും പുറത്തു വന്നത് കൊണ്ട് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു.ഓടി വന്ന തൊഴിലാളികൾ ഒരു നിമിഷം നിന്ന് എങ്കിലും ഒട്ടും വൈകാതെ കുട്ടിയെ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു.സ്ഥലത്തിൽ നിന്നുള്ള വീഡിയോ ദൃശ്യത്തിൽ ആ കുഞ്ഞിന്റെ ചുണ്ടിൽ നിന്നും മണ്ണ് മാറ്റുന്നത് കാണാം.അലറിവിളിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ഓടി, പിന്നെ സംഭവിച്ചത് കണ്ടോ.കൂടുതൽ വാർത്തകൾ അറിയുന്നതിന് താഴെ കാണുന്ന വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *