വിസ്മയ കേസില്‍ സത്യം ഇങ്ങനെയോ? ടര്‍ക്കി വന്നതില്‍ വമ്പന്‍ ട്വിസ്റ്റ്! നടുക്കുന്ന വിവരങ്ങള്‍ പുറത്ത്‌

വിസ്മയ കേസ് മലയാളികൾ ഉറ്റു നോക്കുകയാണ് കിരണിൽ നിന്നുമുള്ള മ,ർ,ധ ന ,ങ്ങളു,,ടെയും പീ,ഡ,ന,ങ്ങളുടെയും തെളിവുകൾ പുറത്തു വന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കേസ് ഇത്രയും ശ്രദ്ധ നേടാനുള്ള കാരണം മാത്രമല്ല പ്രതി ഉന്നത സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണെന്നതും ഈ കേസിനെ ശ്രദ്ധേയമാക്കി.മികച്ച ശമ്പളവും സ്ത്രീ,ധ,ന,വും വാങ്ങിയിട്ടും ആർത്തി തീരാതെ വിസ്മയയെ പീ,ടി,പ്പി,ച്ച കിരണിന്റെ സ്വഭാവം കേരളക്കരയെ ഞെട്ടിച്ചിരുന്നു.വിസ്മയയെ ഉ,പ,ദ്ര,വി,ച്ച,വൻ അവളെ അ,ഭാ,യ,പ്പെ,ടുത്താനും ശ്രമിക്കില്ലേ എന്ന ചിന്തയിലേക്കും ഇത് മലയാളികളെ നയിചു. വിസ്മയയുടെ മ,ര,ണം ആ,ത്മ,ഹ,ത്യ,യാണോ കൊ,ല,,പാ,ത,ക,മാ,ണോ എന്ന് ഇത് വരെയും സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല.അതെ സമയം ചില ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുകയാണ്.വിസ്മയയുടേത് ആ,ത്മ,ഹ,ത്യ,യാ,ണോ കൊ,ല,പാ,ത,ക,മാ,ണോ എന്നറിയാൻ പോലീസ് ഡമ്മി പരിശോധന നടത്തിയതിന്റെ വിവരങ്ങളാണ് ഇത്.

വിസ്മയയുടെ പൊക്കത്തിലും തൂക്കത്തിലുമുളള ഡമ്മി ആദ്യം കിരൺ തൂക്കാൻ നോക്കിയിട്ടും പറ്റിയില്ലെന്നുള്ള സൂചനകൾ ലഭിക്കുന്നത്.പോലീസ് സഹായത്തോടെ ശ്രമത്തിലും ഡമ്മിയുടെ കാലുകൾ തറയിൽ മുട്ടി എന്നാണ് വിവരം.വിസ്മയ മ,രി,ച്ച ദിവസവും കിരൺ നന്നായി മ,,ദ്യ,പി,ചി,രുന്നു എന്നും മ,ദ്യ,പി,ച്ചാ,ൽ പിടിച്ചാൽ കിട്ടാത്ത സ്വഭാവമാണ് എന്നും വിസ്മയയെ ഉ,പ,ദ്ര,വി,ക്കു,ന്ന,തി,ല്ലാം മ,ദ്യ,പി,ച്ച ശേഷമാണ്.എന്നാൽ ആന്ന് താൻ വിസ്മയയെ മ,ര്ദി,ച്ചി,ട്ടി,ല്ലെ,ന്നാണ് കിരൺ പറയുന്നത്.വിസ്മയ അച്ഛന് ഫാതെർസ് ഡേ വിഷ് അയച്ചത് കാരണമാണ് അന്ന് വ,ഴ,ക്കു,ണ്ടാ,യത്.ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത് വേറെയും ചില നിഗമനങ്ങളാണ്.മ,രി,ക്കു,ന്ന ഒരാൾ ഷാളോ സാരിയോ മുണ്ടോ ഒക്കെയാവും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്.ടർക്കി ടവ്വൽ ഉപയോഗിച് ആരും മ,രി,ക്കാ,ൻ ശ്രമിക്കില്ല എന്നതാണ് അത്.കിരൺ വിസ്മയയെ ഉ,പ,ദ്ര,വി,ക്കാ,ൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടക്ക് ഭ,,യ,പ്പെ,ടു,ത്താൻ ടർക്കി വെച് ക,ഴു,ത്തി,ൽ മു,റു,ക്കി,യ,താ,ണോ എന്നതാണ് അത്.വാർത്തയുടെ കൂടുതൽ വിവരം അറിയാൻ താഴെ കാണുന്ന വീഡിയോ കാണുക.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *