ചേട്ടന്റെ പെണ്ണുകാണൽ ചടങ്ങിന് കുടുംബത്തോടൊപ്പം പോയപ്പോൾ സംഭവിച്ചത്, നടുക്കം മാറാതെ ഒരു കുടുംബം.!!

സഹോദരന്റെ പെണ്ണുകാണൽ ചടങ്ങിന് തിരുവന്തപുരത് നിന്നും കൊല്ലത്തേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന കാറിൽ നിയത്രണം വിട്ട പോലീസ് ജീപ്പ് ഇ,ടി,ച്ചു കേ,റി. ഒരു വിദ്യർത്ഥിക്ക് ദാ,രു,ണാ,ന്ത്യ ദേശിയ പാതയിൽ കോരാണി, കരിക്കുഴി വളവിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ട് പോലീസ് ജീപ്പ് കാറിൽ ഇ,ടി,ച്ചു കേ,റിയാണ് നിയമ വിദ്യാർത്ഥിനി മ,രി,ച്ച,ത്. ലോ കോളേജ് മൂന്നാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനി അനീനയായിരുന്നു മ,രി,ച്ച,ത്. 21 വയ്യസ്സായിരുന്നു തിരുവന്തപുരം ശ്രീകാര്യം മൈത്രീ നഗർ വന്ദനം ഹൗസിൽ വാടകക്ക് താമസിക്കുന്ന സജീദിന്റെയും രജിയുടെയും മകളാണ്. പെണ്ണുകാണൽ ചടങ്ങിന് തിരുവന്ദപുരത്തു നിന്നും കൊല്ലത്തേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു കുടുംബം. എതിർ ദിശയിൽ അമിത വേഗതയിൽ വന്ന ചിറഴൻകീഴ് സ്റ്റേഷനിലെ പോലീസ് ജീപ്പ് ദേശിയ പാതയിൽ കുഴിയിൽ വീണ് നിയത്രണം വിട്ട് കാറിന്റെ വശത്തേക്ക് ഇടിച്ചു കേറുകയായിരുന്നു.തലക്ക ഗുരുതരമായ പരിക്കേറ്റ വിദ്യാർത്ഥിനി സംഭവസ്ഥലത്തു വെച്ച് തന്നെ മ,രി,ച്ചു. കാറോടിച്ചിരുന്ന സഹോദരൻ അംജിതിനെയും മാതാപിതാക്കളെയും പ,രി,ക്കു,ക,ളോ,ടെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

സഹോദരന്റെ പെണ്ണുകാണൽ ചടങ്ങിന് തിരുവന്തപുരത് നിന്നും കൊല്ലത്തേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന കാറിൽ നിയത്രണം വിട്ട പോലീസ് ജീപ്പ് ഇ,ടി,ച്ചു കേ,റി. ഒരു വിദ്യർത്ഥിക്ക് ദാ,രു,ണാ,ന്ത്യ ദേശിയ പാതയിൽ കോരാണി, കരിക്കുഴി വളവിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ട് പോലീസ് ജീപ്പ് കാറിൽ ഇ,ടി,ച്ചു കേ,റിയാണ് നിയമ വിദ്യാർത്ഥിനി മ,രി,ച്ച,ത്. ലോ കോളേജ് മൂന്നാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനി അനീനയായിരുന്നു മ,രി,ച്ച,ത്. 21 വയ്യസ്സായിരുന്നു തിരുവന്തപുരം ശ്രീകാര്യം മൈത്രീ നഗർ വന്ദനം ഹൗസിൽ വാടകക്ക് താമസിക്കുന്ന സജീദിന്റെയും രജിയുടെയും മകളാണ്. പെണ്ണുകാണൽ ചടങ്ങിന് തിരുവന്ദപുരത്തു നിന്നും കൊല്ലത്തേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു കുടുംബം. എതിർ ദിശയിൽ അമിത വേഗതയിൽ വന്ന ചിറഴൻകീഴ് സ്റ്റേഷനിലെ പോലീസ് ജീപ്പ് ദേശിയ പാതയിൽ കുഴിയിൽ വീണ് നിയത്രണം വിട്ട് കാറിന്റെ വശത്തേക്ക് ഇടിച്ചു കേറുകയായിരുന്നു.തലക്ക ഗുരുതരമായ പരിക്കേറ്റ വിദ്യാർത്ഥിനി സംഭവസ്ഥലത്തു വെച്ച് തന്നെ മ,രി,ച്ചു. കാറോടിച്ചിരുന്ന സഹോദരൻ അംജിതിനെയും മാതാപിതാക്കളെയും പ,രി,ക്കു,ക,ളോ,ടെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *