കുഞ്ഞിനെ പുലിയിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ മുത്തശ്ശി ചെയ്തത് കണ്ടോ അമ്പരപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ച

പലതരത്തിലുള്ള അത്ഭുതപ്പെടുന്ന കാഴ്ചകളും നാം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പലതും വിശ്വസിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്തവ ആയിരിക്കും. അപകടം നിറഞ്ഞ പല പ്രവൃത്തികളും നാം കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഒന്നാണ് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുക. മുത്തശ്ശിക്കൊപ്പം കിടന്നുറങ്ങിയ കൊച്ചുമകളെ പു,ലി പി,ടി,ച്ചു പിന്നീട് നടന്നതാണ് ഏവരെയും അമ്പരപ്പിക്കുന്നത്. പുലി എന്നു കേൾക്കുമ്പോൾ ആർക്കും പേടി തോന്നും. വളരെ അ,പ,ക,ടകാരിയായ ഒരു വന്യമൃഗം ആണ് പുലി. പലതരത്തിലും നാട്ടിൽ പുലി ഇറങ്ങി വരുന്ന അ,പ,ക,ട,മ,ര,ണ,ങ്ങ,ളും മറ്റും കേൾക്കാറുള്ളതാണ്.

അത്തരത്തിലൊന്നാണ് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുക. അ,പ,ക,ട,ത്തി,ൽ,പ്പെട്ട കുഞ്ഞിനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി മുത്തശ്ശിയും മുത്തശ്ശനും എന്തെല്ലാം കാണിക്കുന്നു. മധ്യപ്രദേശിലാണ് സംഭവം നടക്കുന്നത്. വീടിന്റെ വരാന്തയിൽ മുത്തശ്ശിക്കൊപ്പം ഉറങ്ങുകയായിരുന്ന രണ്ടു വയസ്സുകാരിയെ യാണ് പുലി ക,ടി,ച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ നോക്കിയത് കുഞ്ഞിന്റെ നി,ല,വി,ളി,കേ,ട്ട് മുത്തശ്ശി ഉണർന്നപ്പോൾ ആണ് സംഭവം കാണുന്നത്.മുത്തശ്ശി കാണുന്നത് കൊ,ച്ചി,നെ വാ,യി,ൽ ആ,ക്കി,യ പുലിയെ യാണ്. തുടർന്ന് മുത്തശ്ശി പുലിയെ തൊഴിച്ചു കുഞ്ഞിനെ രക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. എന്നാൽ കുഞ്ഞിനെ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ പുലി തയ്യാറായിരുന്നില്ല. ഇതിനിടെ മുത്തശ്ശിയുടെ ക,ര,ച്ചി,ൽ കേട്ട് മുത്തശ്ശനും എഴുന്നേറ്റു. ഇരുവരും ചേർന്ന് പുലിയുടെ മൂക്കിലും കണ്ണിലും ആ,ഞ്ഞ,ടി,ച്ചു. തുടർന്ന് ഇവരുടെ ശബ്ദം കേട്ട് അയൽവാസികൾ ഓടി വന്നു. ആളുകൾ ഓടി കൂടിയതോടെ പുലി സ്ഥലംവിട്ടു. കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ഈ വീഡിയോ കാണൂ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *