10 വർഷം കാമുകിയെ ഒറ്റമുറിയിൽ ഒളിപ്പിച്ചു താമസിപ്പിച്സംഭവം… ഒടുവിൽ ആന്റി ക്ലൈമാക്സ്…

കുറച്ചു മാസം മുൻപ് കേരളക്കരയെ അമ്പരപ്പിച്ച ഒരു സംഭവം ആയിരുന്നു കാമുകിയെ സ്വന്തം വീട്ടുകാർ പോലും അറിയാതെ ചെറിയ ഒറ്റ മുറിയിൽ ഒളിപ്പിച്ചു താമസിപ്പിച്ചത്.ഇപ്പോൾ ഇതാ ആ സംഭവത്തിനു ക്ളൈമാക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ്.2010 ഫെബ്രുവരി മാസമാണ് അയലൂർ കാരക്കോട്ട് പറബ് സ്വദേശി ആയ റഹ്മാന് ഒപ്പം ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി പതിനെട്ട് വയസ്സ് ഉള്ള സജിത വീട് ഉപേക്ഷിച്ചു ഇറങ്ങിയത്.ഇലക്സ്ട്രിക് ജോലിയും പെയിന്റിങ്ങും ചെയ്യുന്ന റഹമാനു ഒപ്പം കഴിയാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങി തിരിച്ച സജിതയെ റഹ്മാൻ ആരും അറിയാതെ വീട്ടിലെ മുറിയിൽ താമസിപ്പിച്ചു വരികയായിരുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *