ഈ ‘അമ്മ ആന മണ്ണിനടിയിൽ നിന്നും കുഴിച്ചെടുത്തത് എന്താണെന്നു കണ്ടാൽ നമ്മുടെ ചങ്ക് തകരും

ഈ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട സാധനം എന്ത് ആണെന്ന് അറിയാൻ നടത്തിയ സർവേയിൽ കൂടുതൽ ആളുകളും പറഞ്ഞത് മാത്യ സ്നേഹം എന്നാണ്. ഇനി നമുക്ക് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ജില്ലയിൽ നടന്ന സംഭവം നോക്കാം.പതിനാറോളം ആന ഒരു സ്ഥലത്തു സ്ഥലത്തേക്ക് ഉള്ള യാത്രയിലാണ്.എവിടേക്കാണ് ഇവരുടെ യാത്ര എന്ന് ഒന്നും ആർക്കും പറയാൻ സാധിക്കില്ല.ചാത്ര ജില്ലാ വഴിയാണ് എല്ലാ ആനയും പോകുന്നത്.അത് കൊണ്ട് അവിടെ ഉള്ളവർക്ക് ഇ കാര്യത്തിൽ പുതുമ ഒന്നുമില്ല.ചുറ്റും കാട് ആയതു കൊണ്ട് കാട്ടിൽ കയറി അവർക്ക് വേണ്ട ആഹാരവും വെള്ളവും കഴിക്കും.ഗ്രാമത്തിൽ ഉള്ളവർക്ക് ഒരു ശല്യവും ഇല്ല.എന്നാൽ എല്ലാവരെയും ഞെട്ടിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ഈ ആനകൂട്ടം പോയപ്പോൾ നടന്നു.

ഒരു ആന മാത്രം ഗ്രൗണ്ടിൽ നില്കുന്നു.അത് തന്റെ തുമ്പി കൈ കൊണ്ട് മണ്ണിൽ കുഴിക്കാൻ തുടങ്ങി.എന്താണ് ഈ ആന ചെയ്യുന്നത് ഗ്രാമ വാസികൾ ആകെ സംശയത്തിലായി.മറ്റുള്ള ആന പോവുകയും ചെയ്തു.ഈ ആന വെപ്രാളത്തിൽ മണ്ണ് കുഴിക്കുന്നു.എന്താണ് സംഭവം എന്ന് അറിയാതെ നാട്ടുകാർ ചുറ്റും കൂടി നിന്നു.ആരും അടുത്തേക്ക് പോകാൻ ധൈര്യപ്പെട്ടില്ല.പതിനൊന്നു മണിക്കൂർ ആയി ഇപ്പോഴും ആന കുഴിക്കുകയാണ് എന്താണ് സംഭവം എന്ന് നോക്കാൻ നാട്ടുകാർ തീരുമാനിച്ചു ആ ആന ആകെ തളർന്നിട്ടുണ്ട്.ഗ്രാമ വാസികൾ ആനയുടെ അടുത്ത് കുറച്ചു വെള്ളം വെച്ചു കൊടുത്തു.ആന അത് കുടിക്കാൻ നിന്ന തക്കത്തിൽ അവർ ആ കുഴിയിൽ ചെന്ന് നോക്കി.അവർ അത് കണ്ടു ഞെട്ടിപ്പോയി.മാസങ്ങൾ മാത്രം പ്രായം ആയ ഒരു കുട്ടിയാന ആ കുഴിയിൽ പെട്ട് കിടക്കുന്നു.അതിനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ആന ശ്രമിക്കുന്നത്.ആന ഈ ശ്രമം വീണ്ടും നടത്തിയിട്ടും ആ കുട്ടിയെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല.കുട്ടിയെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ഗ്രാമ വാസികൾ പ്ലാൻ തുടങ്ങി.അതിനു അടുത്ത് വേറെ കുഴി എടുത്തു ആ കുട്ടിയാനയെ രക്ഷിക്കാം പക്ഷെ എല്ലാം തയാറാക്കി വന്നപ്പോഴേക്കും ആ അമ്മയാന ആ കുട്ടിയാനയെ രക്ഷിച്ചിരുന്നു.ഗ്രാമ വാസികൾ മുഴുവൻ നിറകണ്ണുകളോടെയാണ് ആ കാഴ്ച കണ്ടത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *