ആ രംഗം നേരിൽ കണ്ട അനുജത്തി ചെയ്തത് കണ്ടോ? വി,റ,ങ്ങലിച്ചു വീട്ടുകാർ

നാട്ടുമരുന്നുകൾ കഴിച്ചു സ്വയം ഗ,ർ,ഭം ക,ള,യാൻ ശ്രമിച്ച യുവതിക്ക് ധാ,രു,ണാ,ന്ധ്യം,. ചെന്നൈ കൊരറ്റൂരിൽ വാടകക്ക് താമസിക്കുന്ന ഒഡീഷ സ്വദേശി പ്രതാഭിന്റെ ഭാര്യ കുമാരിയായിരുന്നു മ,രി,ച്ച,ത്. പ്ര,സ,വി,ക്കാൻ ഭ,യ,ന്നാ,യി,രുന്നു 7 മാസം ഗ,ർ,ഭ,ണി,യാ,യ യുവതി ഗ,ർ,ഭം ക,ള,യാൻ ശ്രമിച്ചത്. ഒഡീഷയിലുള്ള കുമാരിയുടെ മൂത്ത സഹോദരി പ്രസവത്തെ തുടർന്ന് ഈ മാസം ആദ്യം മ,രി,ച്ചി,രു,ന്നു. മ,ര,ണ സ്ഥലത്തേക്ക് കുമാരി എത്തിയപ്പോൾ പ്രസവത്തെ കുറിച്ചുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നാട്ടുകാരിൽ നിന്നും കേട്ടറിഞ്ഞു. സഹോദരിയെ പോലെ താനും പ്രസവത്തിനിടെ മ,രി,ക്കു,മോ എന്ന് ഭ,യ,പ്പെ,ട്ട യുവതി. ഭർത്താവിനെ അറീക്കാതെ സ്വയം ഗ,ർ,ഭം കളയാൻ തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിനിടയിൽ നിന്നാണ് ബന്ധുവായ സ്ത്രീയിൽ നിന്നും യുവതി സഹായം തേടിയത്.

ആ ബന്ധുവാണ് യുവതിക്ക് നാട്ടുമരുന്നുകൾ നൽകിയത്.എന്നാൽ മരുന്ന് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടെ സ്ത്രീക്ക് വ,യ,റു,വേ,ദ,നയും മറ്റു ശാ,രീ,രിക പ്ര,ശ്ന,ങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ മരുന്നിന്റെ കാര്യം ഭർത്താവിനോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തതിനാൽ ആരോക്യ പ്രശ്നങ്ങൾ യുവതി മറച്ചു വെച്ച് വീട്ടിനുള്ളിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കു,ഴ,ഞ്ഞു വീ,ണ കുമാരിയെ ഭർത്താവ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുകയായിരുന്നു. ആദ്യം സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലും പിന്നീട് ചികിത്സക്കായി കിൽപോക്ക് ഗവർമെന്റ് ആശുപത്രിയിലേക്കും മാറ്റി. പരിശോധനയിൽ ഗ,ർ,ഭാ,ശ,യ,ത്തിൽ അ,ണു,ബാ,ധ ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തി. അ,ടി,യ,ന്ത,ര ശ,സ്ത്ര,ക്രി,യ എല്ലാം നടത്തി എങ്കിലും യുവതിയെ ര,ക്ഷ,പ്പെടുത്താൻ സാധിച്ചില്ല.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *