പോലീസുകാർ പോലും ഞെ ട്ടി ത്ത രി ച്ചുപോയി സംഭവം ഇങ്ങനെ.

പോലീസ് കഴിഞ്ഞ ദിവസ്സം നടത്തിയ അനോഷത്തിൽ നിന്നാണ് ഇത് മനസ്സിലായത്. 17 കാരൻനായ ഒരു കുട്ടിക്ക് ഉള്ളത് 16 കാമുകിമാർ. അത് മാത്രമല്ല ആ കാമുകിമാരിൽ രണ്ടു പേർ വീട്ടമ്മമാർ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ തിളങ്ങുന്ന ഒരു യുവാവ് കൂടി ആണ് ഇവൻ യുവാവുമായി അ.വി; ഹിത ബന്ധത്തിലുള്ള കാമുകിമാർ അവന്റെ ഫോണിലേക്കു മെസേജും ഫോട്ടോകളും അയച്ചുകൊണ്ടേ ഇരുന്നു. മെസ്സേജുകൾക്ക് പോലീസ് മറുപടി അയച്ചപ്പോൾ കാമുകിമാർ എല്ലാം നേരിൽ കാണാൻ തെയ്യാറായിരുന്നു.

വൈകുന്നേരം ഈ ലോക്ക് ഡൌൺ ടൈമിൽ പുറത്തു ഇറങ്ങുന്ന യുവാക്കളുടെ മേൽ വീട്ടുകാരുടെ പ്രതേക ശ്രദ്ധ വേണം എന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കാസർകോഡ് DYSP പറഞ്ഞിരുന്നു കാരണം ഇതെല്ലം ആയിരുന്നു അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം.ഇത് പോലെ കുരുക്കുകളിൽ ചെന്ന് പോയി വീണാൽ പിന്നെ തിരികെ വരുക എന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. സംസ്ഥാനത് വിദ്യാർത്ഥികളെ ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് ല/ഹ/ രി വിൽപനക്കാർ നടക്കുന്നതും റിപോർട്ടുകൾ ഉണ്ട്. ഒരു ദിവസവും പല തരത്തിലുള്ള ലഹരികൾ ആണ് ഇപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ കയ്യിൽ എത്തുന്നത്. സ്റ്റിക്കർ പോലുള്ള ല.ഹ.രി.കളും ഇപ്പോൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മുടെ രാജ്യത്തേക് എത്തുന്നുണ്ട്. ഒരിക്കൽ ഇതിനു അ.ടി.മ.പ്പെട്ടാൽ പിന്നെ അതിൽ നിന്നും മോജനം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *