അദ്ധ്യാപകനേയും സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പളിനെയും പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു; ഇവർ ചെയ്തത് കണ്ടോ?

പെൺ കുട്ടികൾ എവിടെയും സുരക്ഷിതരല്ല എന്ന വാർത്തകളാണ് ദിനം പ്രതി പുറത്തു വരുന്നത്. സ്വന്തം വീടുകളിൽ പോലും അവർ ഇന്നത്തെ കാലത് എത്ര സുരക്ഷിതരാണ് എന്ന് നമ്മക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. ഇപ്പോൾ ഇതാ പീ,ഡ,ന,ത്തി,ന് ഇ,ര,യാ,യ 17 ക്കാരി ആ,ത്മ,ഹ,ത്യ ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ അദ്ധ്യാപകൻ പിന്നാലെ സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പാളെ കൂടി അറസ്റ്റ് ചെയ്ത റിപ്പോർട്ടുകളാണ് പുറത്തുവരുന്നത് ബംഗളൂരുവിൽ വെച്ചാണ്. സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൾ മീര ജാക്‌സനെ പിടികൂടിയത്. പെൺ കുട്ടി മുമ്പ് പഠിച്ചിരുന്ന സ്കൂളിലെ അദ്ധ്യാപകൻ മിഥുൻ ചക്രവർത്തി സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സിന് എന്ന പേരിൽ വിളിച്ചു വരുത്തി നിരന്തരം പീ,ഡി,പ്പി,ക്കു,ക,യാ,യി,രു,ന്നു. 4 മാസം മുമ്പ് വിദ്യാർത്ഥി അധ്യാപകൻ എതിരെ സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൾക്ക് പരാതി നൽകി എങ്കിലും ഇവർ പെൺ കുട്ടിയെ കു,റ്റ,പ്പെ,ടു,ത്തു,ക,യാ,യി,രു,ന്നു എന്ന് കുട്ടിയുടെ ‘അമ്മ പറഞ്ഞിരുന്നു. തുടർന്ന് സ്കൂൾ മാറുന്നതിനായി TC വാങ്ങാൻ എത്തിയ പെൺ കുട്ടിയെയും മാതാപിതാക്കളെയും സ്കൂൾ അതികൃധർ കൗണ്സിലിങ്ങിന് വിധയമാക്കി.

കഴിഞ്ഞ വിഴയാഴ്ചയാണ് വിദ്യാർത്ഥി കടുത്ത മാ,ന,സി,ക സ,മ്മ,ർ,ദ്ദ,ത്തെ തുടർന്ന് വിദ്യാർത്ഥി ആ,ത്മ,ഹ,ത്യ ചെയ്തത് വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ആ,ത്മ,ഹ,ത്യ കുറിപ്പിൽ അധ്യാപകന്റെ പേര് എഴുതി വെച്ചിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ അദ്ധ്യാപകൻ മിഥുൻ ചക്രവർത്തിയെ ഇന്നലെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു . പ്രിൻസിപ്പാളിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌താൽ മാത്രമേ മകളുടെ മൃ,ത,ദേ,ഹം ഏറ്റു വാങ്ങു എന്ന നിലപാടിലായിരുന്നു പെൺ കുട്ടിയുടെ കുടുംബം . പെൺ കുട്ടിയുടെ മൃ,ത,ദേ,ഹം ഇന്ന് സംസ്കരിക്കും.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *