റോഡരികിൽ ബസ് കാത്തു നിന്ന ഈ പെൺകുട്ടി ചെയ്തത് കണ്ടോ? കൈയ്യടിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയ.!!

കാർ ഇ,ടി,ച്ചു തെ,റി,പ്പി,ച്ച ബൈക്ക് യാത്രികനെ ഓടി ചെന്ന് വാരി എടുത്ത പെൺ കുട്ടിക്ക് ക,യ്യ,ടി,ച്ചു സോഷ്യൽ ലോകം. മലപ്പുറം തിരൂർ തുവ്വക്കാട് നടന്ന അ,പ,ക,ട,ത്തി,ൽ ആയിരുന്നു രക്ഷാപ്രവർത്തകി ആയി ഒരു പെണ്കുട്ടി ഓടിയെത്തിയത്. ബൈക്കിൽ എത്തിയ യുവാവിനെ ഇ,ടി,ച്ചു തെ,റി,പ്പി,ച്ച കാർ പെൺ കുട്ടിക്ക് നേരേ എത്തിയെങ്കിലും പതറാതെ രക്ഷ പ്രവർത്തനത്തിന് ഓടി എത്തുകയായിരുന്നു. ഈ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വയറൽ ആവുന്നത്. അ,പ,ക,ട,ത്തി,ൽ ബൈക്ക് യാത്രികൻ തെറിച്ചു റോഡിൽ വീണപ്പോൾ ആദ്യം എത്തിയത് ഒരു കാൽ നട യാത്രികനായ ഒരു വൃദ്ധനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ആയിരുന്നു ബൈക്ക് യാത്രികനെ റോഡിൽ നിന്നും എഴുന്നേൽപ്പികാൻ ശ്രമിച്ചത്. അപ്പോഴേക്കും ഈ പെൺ കുട്ടി ഓടി എത്തിയിരുന്നു.

അ,പ,ക,ടം കാണുമ്പോഴോ മറ്റോ സാധാരണ പെൺ കുട്ടികൾ ഭ,യ,ന്ന് മാറി നിലക്കാറാണ് പതിവ് എന്നാൽ ഇവിടെ ആ കാർ തന്റെ നേരക്ക് വന്നിട്ട് പോലും പെൺ കുട്ടി പതറിയില്ല. പിന്നീട് സഹായത്തിന് ഓടി എത്തുകയായിരുന്നു ഇതാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കയ്യടി നേടുന്നത്. പെൺ കുട്ടിക്ക് ഇപ്പോൾ അഭിനന്ദനവുമായി നിരവധി ആളുകളാണ് സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ രംഗത് എത്തിയിരിക്കുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *