ഹോദരിയുടെ തല വെ,ട്ടി,യെ,ടു,ത്ത് സഹോദരൻ, ഫോട്ടോയെടുത്ത് അമ്മ.!! സംഭവം ഇങ്ങനെ.!

പ്രണയിച്ച് വിവാഹം കഴിച്ച സഹോദരിയുടെ തല വെ,ട്ടി,യെ,ടു,ത്ത,ശേ,ഷം സെൽഫിയെടുത്ത് സഹോദരൻ. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഔറംഗബാദിലാണ് ഞെ,ട്ടി,ക്കു,ന്ന സംഭവം. കൃ,തി തോര്‍ (19) എന്ന പെണ്‍കുട്ടിയാണ് ദു,ര,ഭി,മാ,ന,ക്കൊ,ല,പാ,ത,ക,ത്തി,ന്റെ ഇര. അമ്മയാണ്‌ ക,ഴു,ത്ത,റു,ക്കാ,ൻ മകളെ പിടിച്ചുവച്ചതെന്ന്‌ പൊലീസ്‌ പറഞ്ഞു. പ്രണയിച്ച് വിവാഹം കഴിച്ചതിനായിരുന്നു ക്രൂ,ര കൊ,ല,പാ,ത,കം. വെ,ട്ടി,യെ,ടു,ത്ത തലയുമായി തെരുവിൽ നടന്നശേഷമാണ്‌ ഇയാൾ പൊലീസിൽ കീഴടങ്ങിയത്‌. സഹോദരിയുടെ തല വെ,ട്ടി മാ,റ്റി,യ,ശേ,ഷം ശരീരഭാഗം ഇയാള്‍ വായുവില്‍ ചുഴറ്റി. കൊ,ല,ക്ക് ശേഷം അ,റു,ത്തെ,ടു,ത്ത തലക്കൊപ്പം അമ്മയും മകനും ഫോട്ടോ എടുത്തതായും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. സംഭവത്തിൽ അമ്മയെയും മകനെയും പൊലീസ്‌ അറസ്‌റ്റ്‌ ചെയ്‌തു.

ഇഷ്‌ടപ്പെട്ട ആളെ കൃതി വിവാഹം കഴിച്ചതിലുള്ള വൈരാഗ്യമാണ് കൊ,ല,യ്‌,ക്ക്‌ കാരണമെന്ന്‌ പൊലീസ്‌ പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ജൂണിലായിരുന്നു വൈജാപുരിലുള്ള യുവാവുമായി കൃതിയുടെ വിവാഹം. സംസാരിക്കണമെന്ന്‌ പറഞ്ഞ്‌ അമ്മയും സഹോദരനും ഇവരുടെ വീട്ടിലെത്തിയിരുന്നു. ഇവർക്ക്‌ ചായ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനിടയിൽ അടുക്കളയിൽ വച്ചാണ്‌ കൊ,ല,പ്പെ,ടു,ത്തി,യ,ത്‌. അമ്മ പിറകിൽനിന്ന്‌ കാലിൽ പിടിച്ചുവച്ചശേഷം സഹോദരൻ ക,ത്തി,കൊ,ണ്ട്‌ ക,ഴു,ത്ത്‌ അ,റു,ക്കു,ക,യാ,യി,രു,ന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *