വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മാസം; നവവധു ചെയ്തത് എന്തെന്ന് കണ്ടോ? നടുങ്ങി കുടുംബം.!!

ഭർത്താവിനെ കൊ,ല,പ്പെ,ടു,ത്താ,ൻ കൊ,ട്ടേ,ഷൻ നൽകിയ യുവതിക്ക് സംഭവിച്ചതറിഞ്ഞു ഞെ,ട്ടലിലാണ് കടുംബം. വ,ധ,ശ്ര,മം പരാജയപ്പെടുകയും കൊട്ടേഷൻ സംഘത്തെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. വിവാഹം കഴിഞ്ഞു ഒരു മാസം തികയുന്നതിന്റെ മുമ്പാണ് യുവതി ഇങ്ങനെ ചെയ്തത്. തേനീ ജില്ലയിലെ കവ്വതാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ സംഭവം ഉണ്ടായത്. ബുവനേശ്വരിയാണ് ഭർത്താവിനെ കൊ,ല്ലാ,ൻ, കൊ,ട്ടേ,ഷൻ നൽകിയത്. നവംബർ 10 നായിരുന്നു ഇരുവരും വിവാഹം കഴിച്ചത്. കേബിൾ TV ജീവനക്കാരനാണ് ഗൗതം.

പോലീസിൽ ചേരാൻ ബുവനേശ്വരി പരിശീലനം നേടി കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ ആയിരുന്നു വിവാഹം നടത്തിയത് വിവാഹത്തിന് ശേഷം ജോലിക്ക് പോവാൻ കഴിയില്ല എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയതോടെ ആയിരുന്നു ഭർത്താവിനെ കൊ,ല,പ്പെ,ടു,ത്താ,ൻ, യുവതി കൊ,ട്ടേ,ഷൻ കൊടുത്തത് എന്നാണ് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കിയത്. ഇതോടെ വ,ധ,ശ്ര,മം പരാജയപ്പെടുകയും കൊ,ട്ടേ,ഷൻ സംഘത്തെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് പിന്നാലെ യുവതി വീട്ടിനുള്ളിൽ തൂ,ങ്ങി മ,രി,ക്കു,ക,യാ,യി,രു,ന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *