തിരുവനന്തപുരം വർക്കലയിൽ അച്ഛന് പിന്നാലെ മകനും സംഭവിച്ചത് കണ്ടോ.!!

യുവാവിനെ ട്രെയിൻ ത,ട്ടി മ,രി,ച്ചനിലയിൽ കണ്ടെത്തി പ്ലാവില വീട്ടിൽ പ,രേ,ത,നാ,യ ഷാജിയുടെയും കൈരളിയുടെയും മകൻ ആനന്ദ് കെ ഷാജിയാണ് മ,രി,ച്ച,ത്. പിതാവ് ദു,രൂ,ഹ സാഹചര്യത്തിൽ മരിച്ചു രണ്ടുമാസം പിന്നിടുമ്പോൾ ആയിരുന്നു. മകനെ ട്രെയിൻ ത,ട്ടി മ,രി,ച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. വർക്കല ജനതാമുക്കിൽ ലെവൽ ക്രോസിന് സമീപത് ബുധനാഴ്ച വൈകീട്ട് 7.40 നായിരുന്നു സംഭവം. തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്നും വരുകയായിരുന്ന മലബാർ എക്സ്പ്രസ്സ് ആയിരുന്നു ഇടിച്ചിട്ടത്. ശരീരം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത വിധം ചിന്നി ചിതറി. കീശയിൽ നിന്നും പോലീസ് ആ,ത്മ,ഹ,ത്യ കുറിപ്പ് കണ്ടെത്തി. പോലീസ് എത്തി മേൽ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച മൃ,ത,ദേ,ഹം ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. മൃ,ത,ദേ,ഹം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രയിൽ പോ,സ്റ്റ് മോ,ർ,ട്ട,ത്തി,ന് ശേഷം വെള്ളിയാഴ്ച സം,സ്ക,രി,ക്കും,.

യുവാവിനെ ട്രെയിൻ ത,ട്ടി മ,രി,ച്ചനിലയിൽ കണ്ടെത്തി പ്ലാവില വീട്ടിൽ പ,രേ,ത,നാ,യ ഷാജിയുടെയും കൈരളിയുടെയും മകൻ ആനന്ദ് കെ ഷാജിയാണ് മ,രി,ച്ച,ത്. പിതാവ് ദു,രൂ,ഹ സാഹചര്യത്തിൽ മരിച്ചു രണ്ടുമാസം പിന്നിടുമ്പോൾ ആയിരുന്നു. മകനെ ട്രെയിൻ ത,ട്ടി മ,രി,ച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. വർക്കല ജനതാമുക്കിൽ ലെവൽ ക്രോസിന് സമീപത് ബുധനാഴ്ച വൈകീട്ട് 7.40 നായിരുന്നു സംഭവം. തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്നും വരുകയായിരുന്ന മലബാർ എക്സ്പ്രസ്സ് ആയിരുന്നു ഇടിച്ചിട്ടത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *