കുണ്ടറയിൽ നാടിനെ നടുക്കിയ സംഭവം, നടന്നത് കണ്ടോ… നടുക്കം മാറാതെ നാടും നാട്ടുകാരും.!!

കൊല്ലം കുണ്ടറ പേരയത് വീട്ടമ്മയെ ക.ഴു.ത്തി ഞെ,രു,ക്കി കൊ,ല,പ്പെ,ടു,ത്തി,യ കേസിൽ സഹോദരി ഭർത്താവ് അറസ്റ്റിൽ. പേരയം സ്വതേഷി രാധിക എന്ന അൻപത്തി രണ്ടു കാരി ആണ് കൊ,ല്ല,പ്പെ,ട്ട,ത്. സംഭവത്തിൽ രാധികയുടെ സഹോദരി ഭർത്താവായ ലാൽ കുമാർ അറസ്റ്റിൽ ആയി. ഭർത്താവും ആയി ബന്ധം വേർപെടുത്തിയ രാധിക അടുത്തിടെ മുളവാണ സ്വതേഷി ആയ മുപ്പതു കാരനും ആയി അടുപ്പത്തിൽ ആയി. കാണാൻ പാടില്ലാത്ത സാഹ ചര്യത്തിൽ ഇരുവരെയും സഹോദരി ഷീബ കണ്ടു. ഇത് ഭർത്താവു ആയ ലാൽ കുമാറിനെ ഷീബ അറിയിച്ചു. ഇതിനെ ചൊല്ലി ഉള്ള കലഹം ആണ് ലാൽ കുമാറിനെ കൊ,ല,പാ,ത,ക,ത്തി,ലേ,ക്ക് നയിച്ചത്. രാധികക്ക് ഒപ്പം ആണ് സഹോദരി ഷീബയും ഭർത്താവ് ലാൽ കുമാറും താമസിച്ചിരുന്നത്. രാധികയും യുവാവും ആയുള്ള അടുപ്പം ഷീബ ചോദ്യം ചെയ്തു.

ഇത് അറിഞ്ഞ യുവാവ് ഷീബയെ ആ,ക്ര,മി,ച്ചു. ഈ കേസിൽ യുവാവിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും കോടതിയിൽ ഹാജർ ആക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഉടനെ തന്റെ പേരിൽ ഉള്ള വീട്ടിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി പോകണം എന്ന് രാധിക സഹോദരി ഷീബയോടും ഭർത്താവ് ലാൽ കുമാറിനോടും ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇതിന്റെ വിരോധം ആണ് കൊ,ല,യി,ലേ,ക്കു നയിച്ചത്. വീട്ടിൽ മറ്റാരും ഇല്ലാത്ത സമയം നോക്കി ലാൽ കുമാർ രാധികയുടെ ക,ഴു,ത്തി,ൽ ഷാ,ൾ മു,റു,ക്കി കൊ,ല,പ്പെ,ടു,ത്തു,ക ആയിരുന്നു. കൂടുതൽ അറിയാൻ താഴെ ഉള്ള വീഡിയോ കാണുക. ഭർത്താവും ആയി ബന്ധം വേർപെടുത്തിയ രാധിക അടുത്തിടെ മുളവാണ സ്വതേഷി ആയ മുപ്പതു കാരനും ആയി അടുപ്പത്തിൽ ആയി. കാണാൻ പാടില്ലാത്ത സാഹ ചര്യത്തിൽ ഇരുവരെയും സഹോദരി ഷീബ കണ്ടു. ഇത് ഭർത്താവു ആയ ലാൽ കുമാറിനെ ഷീബ അറിയിച്ചു. ഇതിനെ ചൊല്ലി ഉള്ള ക,ല,ഹം ആണ് ലാൽ കുമാറിനെ കൊ,ല,പാ,ത,ക,ത്തിലേ,ക്ക് ന,യിച്ച,ത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *