സീരിയൽഷൂട്ടിങ് കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങവേ നടിമാർക്ക് സംഭവിച്ചത്, ഞെ,ട്ടിത്തരിച്ച് സീരിയൽ ലോകം.!!

സിനിമ -സീരിയല്‍ താരം തനിമയ്ക്ക് വാ,ഹ,നാ,പ,ക,ട,ത്തി,ല്‍ പ,രി,ക്ക്. മണ്ണാര്‍ക്കാട്ടുനിന്ന് ഷൂട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുന്നതിനിടെ തനിമയുടെ കാര്‍ അ,പ,ക,ട,ത്തി,ല്‍,പ്പെ,ടു,ക,യാ,യി,രു,,ന്നു. തനിമയ്ക്ക് പുറമേ വാഹനത്തില്‍ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന രമ ബിന്ദു, മീനാക്ഷി, പ്രദീപ് കുമാര്‍ എന്നിവര്‍ക്കും പ,രി,ക്കേ,റ്റി,ട്ടുണ്ട്. ശ്രീകൃഷ്ണപുരം പഞ്ചായത്ത് കല്യാണ മണ്ഡപത്തിന് സമീപത്ത് വച്ച് കാര്‍ മതിലില്‍ ഇടിച്ചാണ് അ,പ,ക,ട,മു,ണ്ടാ,യ,ത്. അഞ്ചുപേരെയും മണ്ണാര്‍ക്കാട് വട്ടമ്പലത്തുള്ള സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇവരില്‍ രണ്ട് പേരുടെ നില ഗു,രു,ത,ര,മാ,ണ്. അ,പ,ക,ട,ത്തി,ല്‍ കാറിന്റെ മുന്‍ഭാഗം പൂര്‍ണമായും ത,ക,ര്‍,ന്നു. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, കൊട്ടാരക്കര സ്വദേശികളാണ് അ,പ,ക,ട,ത്തി,ല്‍,പ്പെ,ട്ട,ത്.

സിനിമ -സീരിയല്‍ താരം തനിമയ്ക്ക് വാ,ഹ,നാ,പ,ക,ട,ത്തി,ല്‍ പ,രി,ക്ക്. മണ്ണാര്‍ക്കാട്ടുനിന്ന് ഷൂട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുന്നതിനിടെ തനിമയുടെ കാര്‍ അ,പ,ക,ട,ത്തി,ല്‍,പ്പെ,ടു,ക,യാ,യി,രു,,ന്നു. തനിമയ്ക്ക് പുറമേ വാഹനത്തില്‍ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന രമ ബിന്ദു, മീനാക്ഷി, പ്രദീപ് കുമാര്‍ എന്നിവര്‍ക്കും പ,രി,ക്കേ,റ്റി,ട്ടുണ്ട്. ശ്രീകൃഷ്ണപുരം പഞ്ചായത്ത് കല്യാണ മണ്ഡപത്തിന് സമീപത്ത് വച്ച് കാര്‍ മതിലില്‍ ഇടിച്ചാണ് അ,പ,ക,ട,മു,ണ്ടാ,യ,ത്. അഞ്ചുപേരെയും മണ്ണാര്‍ക്കാട് വട്ടമ്പലത്തുള്ള സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇവരില്‍ രണ്ട് പേരുടെ നില ഗു,രു,ത,ര,മാ,ണ്. അ,പ,ക,ട,ത്തി,ല്‍ കാറിന്റെ മുന്‍ഭാഗം പൂര്‍ണമായും ത,ക,ര്‍,ന്നു. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, കൊട്ടാരക്കര സ്വദേശികളാണ് അ,പ,ക,ട,ത്തി,ല്‍,പ്പെ,ട്ട,ത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *