അച്ഛനെ ഇങ്ങനെ കാണേണ്ടി വന്ന ഒരുവയസുകാരൻ മകൻ, ദൈവമേ എന്തൊരു അവസ്ഥ.!!

നിരവധി അ,വി,ഹി,ത വാർത്തകളും അ,വി,ഹി,തം വീട്ടുകാരും ബന്ധുക്കളും കയ്യോടെ പോകുന്ന വിഡിയോകളും സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ വയറൽ ആയിട്ടുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ ഉള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്ബ് സോഷ്യൽ ലോകത്തെ ഞെ,ട്ടി,ച്ചി,രിയ്ക്കുന്നത്. മക്കളെയും ഭാര്യയെയും നോക്കാതെ കാമുകിക്ക് ഒപ്പം അടിച്ചു പൊളിച്ച ഭർത്താവിനെ ഭാര്യയും ബന്ധുക്കളും ചേർന്ന് കയ്യോടെ പോകുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് അത്. സംഭവം നടന്നത് എവിടെ എന്ന് സ്ഥിതീകരണം ഇല്ല. എന്നാൽ ഈ സംഭവം സോഷ്യൽ ലോകത്തെ ഞെ,ട്ടി,ച്ചി,രി,ക്കു,ക ആണ് നിരവധി പേരാണ് വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഭാര്യയും കുടുംബക്കാരും ചേർന്ന് മൊബൈലിൽ പകർത്തിയ വീഡിയോ ആണ് ചുവടെ ഉള്ളത്.

ഒരു പാട് അ,വി,ഹി,ത ബന്ധങ്ങൾ ഇത് പോലെ ആരെങ്കിലും പിടിക്കപ്പെടുമ്പോൾ പുറം ലോകം അറിയാറുണ്ട്. അറിയപ്പെടാതെ പോകുന്ന അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ രഹസ്യ ബാന്ഡാല് വേറെയും ഉണ്ടാവാം. ദാമ്പത്യ ജീവിധത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്ങ്ങളും പിണക്കങ്ങളും തെറ്റിദ്ധാരണകളും ഒക്കെ ആണ് ഇതിനു കാരണം ആയി പലരും പറയുന്നത്. ഇത് ഇപ്പോൾ തന്റെ ഭർത്താവിനെയും കാമുകിയെയും ഭാര്യയും കുടുംബക്കാരും ചേർന്ന് കയ്യോടെ പൊക്കിയ സംഭവം ആണ് ഇപ്പോൾ വയറലായത്. നിരവധി അ,വി,ഹി,ത വാർത്തകളും അ,വി,ഹി,തം വീട്ടുകാരും ബന്ധുക്കളും കയ്യോടെ പോകുന്ന വിഡിയോകളും സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ വയറൽ ആയിട്ടുണ്ട്.

അത്തരത്തിൽ ഉള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്ബ് സോഷ്യൽ ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ചിരിയ്ക്കുന്നത്. മക്കളെയും ഭാര്യയെയും നോക്കാതെ കാമുകിക്ക് ഒപ്പം അടിച്ചു പൊളിച്ച ഭർത്താവിനെ ഭാര്യയും ബന്ധുക്കളും ചേർന്ന് കയ്യോടെ പോകുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് അത്. സംഭവം നടന്നത് എവിടെ എന്ന് സ്ഥിതീകരണം ഇല്ല. എന്നാൽ ഈ സംഭവം സോഷ്യൽ ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുക ആണ് നിരവധി പേരാണ് വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *