ജയിലിൽ അഭിഷേകിനെ തേടി എത്തി ആ ദുഃഖ വാർത്ത, എല്ലാം അവസാനിച്ചു.!!

നാടിനെ ഞെ,ട്ടി,ച്ച കൊ,ല,പാ,ത,കം. ഒക്ടോബർ ഒന്നിനായിരുന്നു പരീക്ഷ എഴുതാൻ എത്തിയ തലയോര പറമ്പ് സ്വദേശിനി ദാ,രു,ണ,മാ,യി കൊ,ല്ല,പ്പെ,ട്ട,ത്. സുഹൃത് വൈക്കം സ്വദേശിയായ അഭിഷേക് ക,ഴു,ത്ത,റു,ത്തു കൊ,ല,പ്പെ,ടു,ത്തു,ക,യാ,യി,രു,ന്നു. ഇരുവരും സെന്റ് തോമസ് കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ആയിരുന്നു. പേപ്പർ കട്ടർ ഉപയോഗിച്ചാണ് അഭിഷേക് കൊ,ല,ന,ട,ത്തി,യ,ത് എന്ന് പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. പെൺ കുട്ടി മുൻ കാമുകനുമായി അടുത്തു എന്ന സംശയമാണ് കൊ,ല,പ്പെ,ടു,ത്താ,ൻ അഭിഷേകിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. പ്രതി കൊ,ല,പാ,ത,കം ചെയ്യുന്നതിന് കുറച്ചു ദിവസം മുമ്പ് തന്നെ വെബ് സൈറ്റ് നോക്കി എങ്ങനെ കോ,ല ചെയ്യാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി. ഇരുവരും രണ്ടു വർഷമായി പ്രണയത്തിൽ ആയിരുന്നു എന്നും അടുത്തിടെ അകൽച്ച കാണിച്ചതിനെ തുടർന്ന് അത് വൈ,രാ,ഗ്യ,ത്തി,ന് കാരണമായി എന്നാണ് പോലീസിനെ നൽകിയ മൊഴി. കേസിൽ 80 സാക്ഷികൾ ആണ് ഉള്ളത്. കുറ്റപത്രം കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചു.

നാടിനെ ഞെ,ട്ടി,ച്ച കൊ,ല,പാ,ത,കം. ഒക്ടോബർ ഒന്നിനായിരുന്നു പരീക്ഷ എഴുതാൻ എത്തിയ തലയോര പറമ്പ് സ്വദേശിനി ദാ,രു,ണ,മാ,യി കൊ,ല്ല,പ്പെ,ട്ട,ത്. സുഹൃത് വൈക്കം സ്വദേശിയായ അഭിഷേക് ക,ഴു,ത്ത,റു,ത്തു കൊ,ല,പ്പെ,ടു,ത്തു,ക,യാ,യി,രു,ന്നു. ഇരുവരും സെന്റ് തോമസ് കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ആയിരുന്നു. പേപ്പർ കട്ടർ ഉപയോഗിച്ചാണ് അഭിഷേക് കൊ,ല,ന,ട,ത്തി,യ,ത് എന്ന് പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. പെൺ കുട്ടി മുൻ കാമുകനുമായി അടുത്തു എന്ന സംശയമാണ് കൊ,ല,പ്പെ,ടു,ത്താ,ൻ അഭിഷേകിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *