നാടിനെ നടു ക്കിയ സം ഭവം ഇങ്ങനെ.!!

മ,രി,ച്ച ശേഷവും പെൺ കുട്ടിയെ കൂ,ട്ട,ബ,ലാ,ത്സം,ഗം ചെയ്ത മൂന്ന് ക്രൂ,ര,ൻ മാരെ രാജസ്ഥാൻ പോലീസ് ഇപ്പോൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. രാജസ്ഥാനിലാണ് സംഭവം നടന്നത്. കൊ,ല്ല,പ്പെ,ട്ട 16 വയസ്സുകാരി അ,തി,ക്രൂ,ര,മാ,യ ബ,ലാ,ത്സ,ഗ,ത്തി,ന് ഇ,ര,യാ,യി എന്നാണ് പോ,സ്റ്റ് മോ,ർ,ട്ടം റി,പ്പോർട്ട്. മ,ര,ണം സംഭവിച്ചതിന് ശേഷവും പ്രതികൾ കുട്ടിയെ ക്രൂ,ര,മാ,യി ബ,ലാ,ത്സം,ഗം ചെയ്തു എന്നാണ് പോ,സ്റ്റ് മോ,ർ,ട്ടം റിപ്പോർട്ട്. പെൺ കുട്ടിയുടെ ശരീരം മുഴുവൻ മു,റി,വു,ക,ളും പാ,ടു,ക,ളും ഉണ്ട് എന്ന് പോലീസ് വളരെ കൃത്യമായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഡിസംബർ 23 നായിരുന്നു ആടിനെ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോയ പെൺ കുട്ടിയെ കാണാതായത്. അതായത് ഒറ്റക്ക് ഒരു പെണ്കുട്ടി പുറത്തേക്ക് പോവാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോൾ രാജസ്ഥാൻ ഉള്ളത്.

തുടർന്ന് നടത്തിയ തിരച്ചിലിൽ കാണാതായ പെൺ കുട്ടിയെ കൊ,ല്ല,പ്പെ,ട്ട നിലയിൽ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. ന,ക്ന,മാ,യ നിലയിൽ ശരീരം മുഴുവൻ മു,റി,വ് ആയ നിലയിൽ ആയിരുന്നു പെണ്കുട്ടിയുടെ മൃ,ത,ദേ,ഹം. ശേഷം സംഭവമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൂന്ന് പേരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഒരു കു,റ്റ,ബോ,ധ,വും ഇല്ലാതെ ഈ പ്രതികൾ കു,റ്റം സ,മ്മ,തി,ക്കു,ക,യും ചെയ്തു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *