മലയാളത്തിന് മറ്റൊരു വലിയ നഷ്ടം, കണ്ണീരോടെ സിനിമാലോകം.!!

മലയാള സിനിമ ലോകത്തിന് മറ്റൊരു നഷ്ട്ടംകൂടി കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു നാളുകളായി നിരവധി താരങ്ങൾ നമ്മളെ പിരിഞ്ഞു പോയി.മഹാമാരി പിടിപെട്ടും മറ്റു അസുഖങ്ങളാലും നിരവധി പ്രതിഭകളെയാണ് നമ്മുക്ക് നഷ്ടമായത്. ചലച്ചിത്ര സംവിധായകനും ഛായാഗ്രാഹകനുമായ ജി. മനു അ,ന്ത,രി,ച്ചു. 54 വയസ്സായിരുന്നു. മലപ്പുറത്തെ വീട്ടില്‍ വച്ചായിരുന്നു അ,ന്ത്യം. അന്തര്‍ദേശീയ തലത്തില്‍ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട നിരവധി ഡോക്യുമെന്ററികളുടെയും പ്രിയനന്ദന്‍ സംവിധാനം ചെയ്ത എംടി കഥകളുടെയും ഛായാഗ്രാഹകനാണ്. അനൂപ് മേനോന്‍ നായകനായ അതേ മഴ, അതേ വെയില്‍, പേഷന്‍ തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങള്‍ സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

മലയാള സിനിമ ലോകത്തിന് മറ്റൊരു നഷ്ട്ടംകൂടി കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു നാളുകളായി നിരവധി താരങ്ങൾ നമ്മളെ പിരിഞ്ഞു പോയി.മഹാമാരി പിടിപെട്ടും മറ്റു അസുഖങ്ങളാലും നിരവധി പ്രതിഭകളെയാണ് നമ്മുക്ക് നഷ്ടമായത്. ചലച്ചിത്ര സംവിധായകനും ഛായാഗ്രാഹകനുമായ ജി. മനു അ,ന്ത,രി,ച്ചു. 54 വയസ്സായിരുന്നു. മലപ്പുറത്തെ വീട്ടില്‍ വച്ചായിരുന്നു അ,ന്ത്യം. അന്തര്‍ദേശീയ തലത്തില്‍ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട നിരവധി ഡോക്യുമെന്ററികളുടെയും പ്രിയനന്ദന്‍ സംവിധാനം ചെയ്ത എംടി കഥകളുടെയും ഛായാഗ്രാഹകനാണ്. അനൂപ് മേനോന്‍ നായകനായ അതേ മഴ, അതേ വെയില്‍, പേഷന്‍ തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങള്‍ സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *