രാവിലെ നടക്കാൻ ഇറങ്ങിയവർ റോഡരികിൽ കണ്ട കാഴ്ച, ഞെ,ട്ടി,ത്ത,രിച്ച് നാട്ടുകാർ

പാലക്കാട് റോഡരികിൽ യുവതിയുടെ മൃ,ത,ദേ,ഹം ക,ഴു,ത്തു അ,റു,ത്ത നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. പുതുനഗരം, ചോലക്കോടാണ് മൃ,ത,ദേ,ഹം, ക,ഴു,ത്തു അ,റു,ത്ത നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ഇന്ന് രാവിലെ 6 മണിയോടെ ആയിരുന്നു സംഭവം. ഏകദേശം 40 വയസ്സോളം പ്രായം തോന്നിക്കുന്ന സ്ത്രീയാണ് കൊ,ല്ല,പ്പെ,ട്ട,ത് എന്നാണ് പോലീസിന്റെ നിഗമനം മ,രി,ച്ച ആളുടെ പേര് ഒന്നും ലഭ്യമായിട്ടില്ല. തമിഴ് നാട്ടുകാരിയാണോ എന്ന് സംശയം ഉണ്ട്. പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന തുടങ്ങി. മൃ,ത,ദേ,ഹ,ത്തി,ന് സമീപത്തു നിന്നിം മ,ദ്യ,ക്കു,പ്പി,യും വെ,ട്ടു,ക,ത്തി,യും, കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

6 മാസം മുമ്പാണ് പ്രദേശത്ത് സ്ത്രീ താമസം തുടങ്ങിയത്. ഇന്നലെ രാത്രി സ്ത്രീയെ പരിസരത്ത് കണ്ടതായി നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു. കൂടെ ഒരു പുരുഷ്യനും ഉണ്ടായിരുന്നതായിരുന്നു ലഭിക്കുന്ന വിവരം. ഇയാൾക്കായി പോലീസ് തിരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സമീപത്തെ CCTV ദൃശ്യങ്ങൾ പോലീസ് പരിശോധിച്ച് വരുകയാണ്. രാവിലെ റോട്ടിലൂടെ പോവുന്നവർ ആയ്രിരുന്നു മൃ,ത,ദേ,ഹം ആദ്യം കണ്ടത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *