നൊമ്പരാമായി ന,മ,സ്സ്‌… വീട്ടിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ ഒരുവയസുകാരന് സംഭവിച്ചതുകൊണ്ടോ?

വീട്ടിൽ കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കെ ഒരു വയസ്സുകാരൻ കുഴഞ്ഞുവീണു. ഉടൻ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല. കുഞ്ഞിൻറെ വേർപ്പാട് താങ്ങാനാവാതെ വീട്ടുകാരും നാട്ടുകാരും. തൃശ്ശൂർ മുളംകുന്നത്ത് കാവ് കോഞ്ചേരി കളരിക്കൽ കിരണിന്റെയും മഞ്ജുവിന്റെയും മകൻ “നമസ്സ്” ആണ് ബുധനാഴ്ച രാത്രി പതിനൊന്നിന് തൃശ്ശൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ മ,രി,ച്ച ത്.

വൈകീട്ട് അഞ്ചേമുപ്പത്തിന് വീട്ടിൽ വെച്ചാണ് സംഭവം നടന്നത്. വീട്ടിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ കുട്ടി പെട്ടെന്ന് താഴെ വീഴുകയായിരുന്നു. ശ്വാസം കിട്ടാതെ പിടയുന്നത് കണ്ട് വീട്ടുകാർ ഉടൻ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്നുള്ള പരിശോധനയിൽ കുഞ്ഞിൻറെ തൊണ്ടയിൽ നിന്ന് നെല്ലിക്ക കണ്ടെടുത്തു ഉടൻ പുറത്ത് എടുത്തു എങ്കിലും കുഞ്ഞിൻറെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കെ അമ്മയുടെ ശ്രദ്ധ മാറിയപ്പോൾ “നമസ്സ്‌” അബദ്ധത്തിൽ നെല്ലിക്ക വിഴുങ്ങിയതാകാം എന്നാണ് കരുതുന്നത്.
വൈകീട്ട് അഞ്ചേമുപ്പത്തിന് വീട്ടിൽ വെച്ചാണ് സംഭവം നടന്നത്. വീട്ടിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ കുട്ടി പെട്ടെന്ന് താഴെ വീഴുകയായിരുന്നു. ശ്വാസം കിട്ടാതെ പിടയുന്നത് കണ്ട് വീട്ടുകാർ ഉടൻ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്നുള്ള പരിശോധനയിൽ കുഞ്ഞിൻറെ തൊണ്ടയിൽ നിന്ന് നെല്ലിക്ക കണ്ടെടുത്തു ഉടൻ പുറത്ത് എടുത്തു എങ്കിലും കുഞ്ഞിൻറെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കെ അമ്മയുടെ ശ്രദ്ധ മാറിയപ്പോൾ “നമസ്സ്‌” അബദ്ധത്തിൽ നെല്ലിക്ക വിഴുങ്ങിയതാകാം എന്നാണ് കരുതുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *