മൂന്നാം ക്ലാസുകാരന്റെ ഉത്തരക്കടലാസ് കണ്ട് തലയിൽ കൈവച്ച് അദ്ധ്യാപകർ, സംഭവം കൊടൂര വൈറൽ.!!

മലയാളികൾക്ക് ഏറെ ഇഷ്ട്ടപെട്ട ഭക്ഷണമാണ് പുട്ട്. കൂട്ടിന് കടലക്കറിയോ പപ്പടമോ ഉണ്ടെകിൽ ഉഷാർ… എന്നാൽ ദിവസവും രാവിലെ പുട്ട് കഴിച്ചു മടുത്ത “മുക്കത്തു കാരൻ” മൂന്നാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥി ജെയിംസ് ജോസഫിന്റെ ഉത്തരക്കടലാസാണ് ഇപ്പോൾ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ തരംഗമാവുന്നത്. നടൻ ഉണ്ണി മുകുന്ധനും രസകരമായി ഈ പോസ്റ്റ് പങ്കുവെച്ചിരുന്നു. “എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഭക്ഷണം” എന്ന തലകെട്ടിൽ കുറിപ്പ് എഴുതാനായിരുന്നു പരീക്ഷയിലെ നിർദ്ദേശം. എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഭക്ഷണം പൂട്ടാണ് എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഉത്തരത്തിൽ. കുട്ടി പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ.

കേരളീയ ഭക്ഷണമായ പുട്ട് അരി കൊണ്ടാണ് തയ്യാറാകുന്നത്. ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാകാം എന്നത് കൊണ്ടാണ് ‘അമ്മ ദിവസവും രാവിലെ പുട്ട് ഉണ്ടാകുന്നത്. തയ്യാറാക്കി 5 മിന്റ് ആവുമ്പോഴേക്കും പുട്ട് പാറ പോലെ കാട്ടിയാവും. പിന്നെ എനിക്ക് അത് കഴിക്കാൻ കഴിയില്ല. വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി തരാൻ പറഞ്ഞാൽ ‘അമ്മ ചെയ്യില്ല. അതിനാൽ ഞാന് പട്ടിണി കിടക്കും. അപ്പോൾ ‘അമ്മ എന്നെ വഴക്ക് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് കരച്ചിൽ വരും. പുട്ട് ബന്ധങ്ങളെ തകർക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാണ് കുറിപ്പ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *