ഭർത്താവിനൊപ്പം ആശുപത്രിയിൽ എത്തിയ വീട്ടമ്മ മറ്റൊരു രോഗിക്കൊപ്പം ഒളിച്ചോടി.!!

കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ തീവ്ര പരിചരണ വിഭാഗത്തിലായിരുന്ന 58 ക്കാരൻ കൂട്ടിരുന്ന 44 കാരിയായ ഭാര്യ യുവാവിന്റെ കൂടെ കടന്നതായി പരാതി. ചികിത്സക്ക് ശേഷം വീട്ടിലെത്തിയ പള്ളിപ്പുറം സ്വദേശിയെയാണ് ചേർത്തല പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയത്. ഇയാൾ അൾസർ ബാധിച്ചു ജനുവരി 17 മുതൽ 26 വരെ തീവ്ര പരിചരണ വിഭാഗത്തിലായിരുന്നു. കൂട്ടിരിക്കാനെത്തിയ ഭാര്യ മറ്റൊരു രോഗിയായ അടൂർ സ്വദേശിയായ യുവാവിനൊപ്പം ഇവിടെ വെച്ച് പരിജയത്തിലായി 26 ന് ഭർത്താവിനെ വാർഡിലേക്ക് മാറ്റിയ ശേഷമാണ് വീട്ടമ്മ യുവാവിന്റെ കൂടെ പോയത്.

ചികിത്സക്കായി ബന്ധുക്കൾ നൽകിയ പണം ഉളപ്പടെ ഇവർ കൊണ്ടുപോയി എന്ന് പരാതിയിൽ പറയുന്നു. നാട്ടിൽ ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ചിരുന്ന പണം പിൻവലിച്ചതായും പരാതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്.

കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ തീവ്ര പരിചരണ വിഭാഗത്തിലായിരുന്ന 58 ക്കാരൻ കൂട്ടിരുന്ന 44 കാരിയായ ഭാര്യ യുവാവിന്റെ കൂടെ കടന്നതായി പരാതി. ചികിത്സക്ക് ശേഷം വീട്ടിലെത്തിയ പള്ളിപ്പുറം സ്വദേശിയെയാണ് ചേർത്തല പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയത്. ഇയാൾ അൾസർ ബാധിച്ചു ജനുവരി 17 മുതൽ 26 വരെ തീവ്ര പരിചരണ വിഭാഗത്തിലായിരുന്നു. കൂട്ടിരിക്കാനെത്തിയ ഭാര്യ മറ്റൊരു രോഗിയായ അടൂർ സ്വദേശിയായ യുവാവിനൊപ്പം ഇവിടെ വെച്ച് പരിജയത്തിലായി 26 ന് ഭർത്താവിനെ വാർഡിലേക്ക് മാറ്റിയ ശേഷമാണ് വീട്ടമ്മ യുവാവിന്റെ കൂടെ പോയത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *