എത്തിയ അതിഥികൾക്ക് മുന്നിൽ വലിയ സ്‌ക്രീനിൽ വധുവിന്റെ അവിഹിതബന്ധംതുറന്ന് കാട്ടി വരൻ.!!

വിവാഹത്തിന് മുമ്പും പിമ്പും വിവാഹങ്ങൾ മുടങ്ങുന്ന പല സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. വിവാഹം മുടങ്ങുന്നതിന് പല കാരണങ്ങളാണ്. അതുപോലെതന്നെ വിവാഹ ശേഷവും ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങളും നാം കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ ഇതാ വിവാഹ വേദിയിൽ വധുവിന്റെ അ.വി.ഹി.ത ബന്ധം. എത്തിയിരിക്കുന്ന അതിഥികൾക്ക് മുമ്പിൽ വീഡിയോ ആയി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ വരൻ. സംഭവം സിഗപ്പൂരിലാണ് നടന്നത് വധുവിനോട് വേറിട്ട പ്ര.തി.കാ.രം ചെയ്തു വാർത്തയിലെ താരമായിരിക്കുകയാണ് ഈ യുവാവ് വിവാഹ ആഘോഷം നടക്കുന്നതിനിടെ സ്ക്രീനിലെ വിഡിയോയിൽ ആഘോഷങ്ങൾ ലൈവ് ആയി കാണിക്കുമ്പോഴാണ് എല്ലാവരെയും ഞെ.ട്ടി.ച്ചു വീഡിയോ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്.

ഇതോടെ വിവാഹ പന്തലിൽ എത്തിയ വധുവിന്റെ വീട്ടുക്കാർ ഞെ.ട്ടി പോയി. അങ്ങനെ തന്നെ വ.ഞ്ചി.ച്ച വധുവിനോടെ വരൻ പകരം വീട്ടുകയും ചെയ്തു. വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് വധുവിന്റെ അ.വി.ഹി.തം തുറന്നു കാട്ടുകയായിരുന്നു വരൻ വധുവും മറ്റൊരു പുരുഷ്യനുമായുള്ള രംഗങ്ങളായിരുന്നു വിവാഹ വേദിയിൽ കാണിച്ചത്. ഇതോടെ വിവാഹം അലങ്കോലമായെന്നും പ്രാദേശിക മദ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *