റെജിയേട്ടാ.. പോവല്ലേ.. റെജിയേട്ടാ.. നെഞ്ചു പൊട്ടി നിലവിളിച്ച് കനിക..

കനികയുടെ റെജിയേട്ടൻ ഇന്നലെയായിരുന്നു യാ,ത്ര,യാ,യ,ത്. അതുപോലും അറിയാതെയായിരുന്നു കനിക അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നതും. റെജിയേട്ടന് എന്തുപറ്റി എന്നുപോലും അറിയാതെ നോക്കിയിരുന്ന് ICU- ൽ എല്ലാവരോടും ചേട്ടനെ പറ്റി ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെതന്നെ കനിക അറിഞ്ഞതും റെജിയുടെ സംസ്കാരങ്ങൾക്ക് മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുമ്പായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവൻ മ,രി,ച്ച. വിവരം കനിക അറിഞ്ഞത്. അതോടെ നിലവിളിയും ബഹളവും ആയിരുന്നു ആശുപത്രി കിടക്കയിൽ വെച്ച്.

കനിക യോട് ആരും ഒന്നും അറിയിച്ചിരുന്നില്ല എന്നതാണ് സത്യം. മനപ്പൂർവം ആരും പറയാത്തതാണ്. എങ്ങിനെ പറയണമെന്ന് അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും മടിച്ചുനിന്നത്.അവസാന മണിക്കൂറിലാണ് കനിക വിവരം അറിഞ്ഞത്. ഏട്ടാ പോവല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു ഒറ്റ നിലവിളി ആയിരുന്നു. നെഞ്ചുപൊട്ടി കരയുന്ന കനിക യെ കാണാൻ കഴിയില്ല. അങ്ങനെ ആയിരുന്നു ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്.

എന്ത് പറഞ്ഞു ആശ്വസിപ്പിക്കുമെന്നറിയാതെ എല്ലാവരും. ഇത്രയും നാൾ പ്രണയിച്ചു ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് ഈ ഒരു ഇരുപത് ദിവസത്തിന് വേണ്ടി ആയിരുന്നോ എന്ന ചോദ്യമാണ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എന്തുപറഞ്ഞു ആശ്വസിപ്പിക്കണമെന്നറിയാതെ ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും നാട്ടുകാരും.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *