അമ്പരന്ന് പോലീസ് – ഭക്ഷണത്തിൽ ഉപ്പ് കൂടി പോയി ഭർത്താവ് ചെയ്തത്.!!

ഭക്ഷണത്തിൽ ഉപ്പ് കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ ക,ഴു,ത്ത് ഞെ,രി,ച്ചു കൊ,ന്നു. മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് സംഭവം ഭർത്താവ് നീഷ്സിങ് എന്ന 46 വയസ്സുകാരി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെയാണ് സംഭവം എന്ന് പോലീസ് അറീച്ചു. കിച്ചടിയിൽ ഉപ്പ് കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞു ഇയാൾ ഭാര്യയെ വ,ഴ,ക്ക് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ടും രോഷമടങ്ങാതെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിനെ ശേഷം ഷാളുകൊണ്ട് ക,ഴു,ത്തു മു,റു,ക്കി ഭാര്യയെ കൊ,ല,പ്പെ,ടു,ത്തു,ക,യാ,യി,രു,ന്നു. പ്രദേശവാസികൾ വിവരം അറീച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് പോലീസ് എത്തിയത്. നീരേഷ് സിങിനെ ഉടൻ തന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായും പോലീസ് പറഞ്ഞു.

കിച്ചടിയിൽ ഉപ്പ് കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞു ഭാര്യയെ വളരെ മോശമായി പറയുകയും മ,ർ,ദി,ക്കാ,ൻ ഒരുങ്ങുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ ഇത് കാര്യമാക്കാതെ ഭാര്യ തന്റെ വീട്ട് ജോലികളിൽ മുഴുകുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ പുറകിൽ നിന്ന് എത്തിയ ഭർത്താവ് ഭാര്യയുടെ ക,ഴു,ത്തി,ൽ ഷാൾ ഉപയോഗിച്ച് കു,രു,ക്ക് മു,റു,ക്കു,ക,യാ,യി,രു,ന്നു. ഇതോടെ ശ്വാസം കിട്ടാതെ ഭാര്യ നിലവിളിച്ചു എങ്കിലും ഭർത്താവ് കൂട്ടാക്കിയില്ല. ഒടുവിൽ മ,ര,ണ,ത്തി,ന് കീ,ഴ,ട,ങ്ങു,ക,യാ,യിരുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *