ഹൃദയാഘാതം!!! ബാബുരാജ് വി,ട,പ,റ,ഞ്ഞു… കണ്ണീരോടെ സിനിമാലോകം….

മലയാളികളെ മുഴുവൻ ഒന്നടങ്കം സങ്കടപ്പെടുത്തിയ വാർത്തയായിരുന്നു നടി kpac “ലളിത”-യുടെ മ,ര,ണ,വാ,ർ,ത്ത. നിരവധി പ്രമുഖരാണ് നടിക്ക് ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ചിരുന്നത്. തുടർന്ന് ജഗദീഷിന്റെ ഭാര്യ “രമ”-യുടെ മ,ര,ണ, വാർത്തയും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളെ ഒന്നടങ്കം ഞെട്ടിച്ചിരുന്നു.ഈ അടുത്താണ് നടി ബിന്ദുപണിക്കാരുടെ സഹോദരൻ വാ,ഹ,നാ,പ,ക,ട,ത്തി,ൽ, മ,ര,ണ,പ്പെ,ട്ട,ത്.തുടർന്നുള്ള മ,ര,ണ, വാർത്തയുടെ ഞെട്ടലിലാണ് ഓരോ സിനിമ പ്രേമികളും. ഇപ്പോഴിതാ സിനിമയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പ്രമുഖ വ്യക്തിയുടെ മ,ര,ണ,വ,ർ,ത്ത,യാ,ണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിറയുന്നത്.

nm ബാദുഷയാണ് മ,ര,ണ, വാർത്ത ആദ്യമായി സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ഷെയർ ചെയ്തത്.പ്രമുഖ പ്രൊഡ്യുസറും സൗണ്ട് എൻജിനീയറും ആയ “ബാബുരാജ്”-ൻറെ മ,ര,ണ,വ,ർ,ത്ത,യാ,ണ്, nm ബാദുഷ പങ്കുവെച്ചത്.ഹൃദയാഘാതം മൂലമാണ് അദ്ദേഹം മ,ര,ണ,പ്പെ,ട്ട,ത്. എന്നും ബാദുഷ കുറിച്ചു സിനിമ പ്രേമികൂടിയായ “ബാബുരാജ്” നിരവധി സിനിമകളുടെ സൗണ്ട് എൻജിനീയർ കൂടിയാണ്. അൻപത്തി ഏഴ് വയസ്സായിരുന്നു. ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് തിരുവനന്തപുരത്തു വെച്ചായിരുന്നു “ബാബുരാജ്”-ന്റെ അന്ത്യം. പ്രിയ കലാകാരന് “ആദരാഞ്ജലികൾ”

nm ബാദുഷയാണ് മ,ര,ണ, വാർത്ത ആദ്യമായി സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ഷെയർ ചെയ്തത്.പ്രമുഖ പ്രൊഡ്യുസറും സൗണ്ട് എൻജിനീയറും ആയ “ബാബുരാജ്”-ൻറെ മ,ര,ണ,വ,ർ,ത്ത,യാ,ണ്, nm ബാദുഷ പങ്കുവെച്ചത്.ഹൃദയാഘാതം മൂലമാണ് അദ്ദേഹം മ,ര,ണ,പ്പെ,ട്ട,ത്. എന്നും ബാദുഷ കുറിച്ചു സിനിമ പ്രേമികൂടിയായ “ബാബുരാജ്” നിരവധി സിനിമകളുടെ സൗണ്ട് എൻജിനീയർ കൂടിയാണ്. അൻപത്തി ഏഴ് വയസ്സായിരുന്നു. ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് തിരുവനന്തപുരത്തു വെച്ചായിരുന്നു “ബാബുരാജ്”-ന്റെ അന്ത്യം. പ്രിയ കലാകാരന് “ആദരാഞ്ജലികൾ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *