ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ അത്താണിയായ ഗൃഹനാഥന് സംഭവിച്ചത് കണ്ടോ.??

കട്ടപ്പനയില്‍ ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യുന്നതിനിടെ പ്രഷര്‍കുക്കര്‍ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് യുവാവ് മ,രി,ച്ചു. പൂവേഴ്‌സ്മൗണ്ട് ഊരുകുന്നത്ത് ഷിബു ഡാനിയേല്‍(39) ആണ് മ,രി,ച്ച,ത്. ഞായറാഴ്ച രാവിലെയായിരുന്നു അ,പ,ക,ടം. ഷിബുവിന്റെ ഭാര്യ ജിന്‍സി ഗര്‍ഭിണിയാണ്. അതിനാല്‍ കുറച്ചുദിവസങ്ങളായി വീട്ടിലെ ജോലികള്‍ ഷിബുവായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത്. രാവിലെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനിടെയാണ് വലിയ ശബ്ദത്തോടെ കുക്കര്‍ പൊ,ട്ടി,ത്തെ,റി,ച്ചത്. പൊ,ട്ടി,ത്തെ,റി,യുടെ ആഘാതത്തില്‍ കുക്കറിന്റെ അടപ്പ് ഷിബുവിന്റെ തലയില്‍ വന്നിടിച്ചു. തലയ്ക്ക് പ,രി,ക്കേ,റ്റ ഷിബുവിനെ കട്ടപ്പനയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും ഉച്ചയോടെ മ,രി,ച്ചു.

കട്ടപ്പനയില്‍ ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യുന്നതിനിടെ പ്രഷര്‍കുക്കര്‍ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് യുവാവ് മ,രി,ച്ചു. പൂവേഴ്‌സ്മൗണ്ട് ഊരുകുന്നത്ത് ഷിബു ഡാനിയേല്‍(39) ആണ് മ,രി,ച്ച,ത്. ഞായറാഴ്ച രാവിലെയായിരുന്നു അ,പ,ക,ടം. ഷിബുവിന്റെ ഭാര്യ ജിന്‍സി ഗര്‍ഭിണിയാണ്. അതിനാല്‍ കുറച്ചുദിവസങ്ങളായി വീട്ടിലെ ജോലികള്‍ ഷിബുവായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത്. രാവിലെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനിടെയാണ് വലിയ ശബ്ദത്തോടെ കുക്കര്‍ പൊ,ട്ടി,ത്തെ,റി,ച്ചത്. പൊ,ട്ടി,ത്തെ,റി,യുടെ ആഘാതത്തില്‍ കുക്കറിന്റെ അടപ്പ് ഷിബുവിന്റെ തലയില്‍ വന്നിടിച്ചു. തലയ്ക്ക് പ,രി,ക്കേ,റ്റ ഷിബുവിനെ കട്ടപ്പനയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും ഉച്ചയോടെ മ,രി,ച്ചു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *