11 പവന്റെ മാലപൊട്ടിച്ച് കടക്കുന്നതിനിടെ യുവാക്കൾക്ക് സംഭവിച്ചത് കണ്ടോ?

തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ നിന്നും മാലപൊട്ടിച്ച് കേരളത്തിലേക്ക് കടന്ന യുവാവ് വാഹനാപകടത്തില്‍ മ,രി,ച്ചു. കഠിനംകുളം സ്വദേശി സജാദാണ് തിരുവനന്തപുരം പള്ളിച്ചലിന് സമീപം അ,പ,ക,ടത്തില്‍പ്പെട്ട് മ,രി,ച്ച,ത്. ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന അമല്‍ പരിക്കുകളോടെ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല്‍ കോളേജില്‍ ചികിത്സയിലാണ്. പുലര്‍ച്ചെ അഞ്ചുമണിയോടെ തമിഴ്‌നാട്ടിലെ തക്കലയില്‍വെച്ചാണ് യുവതിയുടെ 11 പവന്റെ മാല ഇരുവരും ചേര്‍ന്ന് കൈക്കലാക്കിയത്. ബൈക്കിന് നമ്പര്‍ പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ നിന്നും മാലപൊട്ടിച്ച് കേരളത്തിലേക്ക് കടന്ന യുവാവ് വാഹനാപകടത്തില്‍ മ,രി,ച്ചു. കഠിനംകുളം സ്വദേശി സജാദാണ് തിരുവനന്തപുരം പള്ളിച്ചലിന് സമീപം അ,പ,ക,ടത്തില്‍പ്പെട്ട് മ,രി,ച്ച,ത്. ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന അമല്‍ പരിക്കുകളോടെ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല്‍ കോളേജില്‍ ചികിത്സയിലാണ്. പുലര്‍ച്ചെ അഞ്ചുമണിയോടെ തമിഴ്‌നാട്ടിലെ തക്കലയില്‍വെച്ചാണ് യുവതിയുടെ 11 പവന്റെ മാല ഇരുവരും ചേര്‍ന്ന് കൈക്കലാക്കിയത്. ബൈക്കിന് നമ്പര്‍ പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ നിന്നും മാലപൊട്ടിച്ച് കേരളത്തിലേക്ക് കടന്ന യുവാവ് വാഹനാപകടത്തില്‍ മ,രി,ച്ചു. കഠിനംകുളം സ്വദേശി സജാദാണ് തിരുവനന്തപുരം പള്ളിച്ചലിന് സമീപം അ,പ,ക,ടത്തില്‍പ്പെട്ട് മ,രി,ച്ച,ത്. ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന അമല്‍ പരിക്കുകളോടെ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല്‍ കോളേജില്‍ ചികിത്സയിലാണ്. പുലര്‍ച്ചെ അഞ്ചുമണിയോടെ തമിഴ്‌നാട്ടിലെ തക്കലയില്‍വെച്ചാണ് യുവതിയുടെ 11 പവന്റെ മാല ഇരുവരും ചേര്‍ന്ന് കൈക്കലാക്കിയത്. ബൈക്കിന് നമ്പര്‍ പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *