പാലക്കാട് നെന്മാറയിൽ നാട്ടുകാരെ നടുക്കിയ സംഭവം, 19 കാരിക്ക് സംഭവിച്ചത്.!!

19 കാരിയായ നവ വധുവിനെ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ തൂ,ങ്ങി മ,രി,ച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി. അയ്യൻപ്പൻ പാറ സുധാകരന്റെ ഭാര്യ സുവർണ്ണയെ യാണ് മ,രി,ച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ആറുമാസം മുമ്പായിരുന്നു യുവതിയുടെ വിവാഹം നടന്നത് വീട്ടുകാരുടെ സമ്മതം ഇല്ലാതെ ആയിരുന്നു ഇവരുടെ വിവാഹം നടന്നത്. രാത്രി ഒരുമിച്ചു കടന്ന ഭാര്യയെ പുലർച്ചെ 2 മണിക്ക് വീടിനുള്ളിൽ തൂ,ങ്ങി മ,രി,ച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. എന്നാണ് പോലീസുകാർ പറഞ്ഞത്. ഇതിനു മുമ്പും രണ്ടുതവണ സുവർണ്ണ ആ,ത്മ,ഹ,ത്യ,ക്ക് ശ്രമിച്ചിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം സുവർണ്ണ വീട്ടുകാരുമായി ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു.

തൂ,ങ്ങി മ,രി,ച്ച,താ,ണ് എന്നും മറ്റു പരിക്കുകൾ ഒന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല ഇല്ല എന്നും പോ,സ്റ്റ് മോ,ർ,ട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. അതെ സമയം മ,ര,ണ,ത്തിൽ ദു,രൂ,ഹത ഉണ്ട് എന്നും അന്വേഷിക്കണം എന്നും സുവർണ്ണയുടെ വീട്ടുക്കാർ പറഞ്ഞു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *