നടി “മഞ്ജുഷ”-യും തൂ,ങ്ങി, മ,രി,ച്ചു, ഇന്നലെ മ,രി,ച്ച, നടിയോടൊപ്പം ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു, മ,ര,ണം, കൊണ്ടുപോയി

നടി മഞ്ജുഷയും തൂ,ങ്ങി, മ,രി,ച്ചു,. ഇന്നലെ മ,രി,ച്ച, നടിയോടൊപ്പം ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. രണ്ടുപേരേയും മ,ര,ണം, കൊണ്ടുപോയി. ആഗ്രഹങ്ങൾ അതിര് കടക്കുന്നതിന്റെ ഫലം. ഇന്നലെ വളരെ ദുഃഖത്തോടെയാണ് “ബിദിഷ”-യുടെ മ,ര,ണ,വി,വ,രം, ആരാധകർ കേട്ടത്.അതിന്റെ കാരണം അന്വേഷിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് അടുത്ത മ,ര,ണ, വാ,ർ,ത്ത,യും, എത്തിയിരിക്കുന്നത്.”ബിദിശ”-യുടെ കൂട്ടുകാരിയും മോഡലുമായ “മഞ്ജുഷ നിയോഗി”-യും തൂ,ങ്ങി,മ,രി,ച്ചി,രി,ന്നു,. രണ്ടുപേർക്കും ഒന്നിച്ചു ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നുത്രെ.

നടിയും മോഡലുമായ “ബിദിശ” കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് കൊൽക്കത്തയിലെ ഫ്ലാറ്റിൽ തൂ,ങ്ങി,മ,രി,ച്ച, നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ഇതിന് പിന്നാലെ “ബിദിശ”-യുടെ സുഹൃത്തും ബംഗാളി മോഡലുമായ “മഞ്ജുഷ നിയോഗി”-യും ആ,ത്മ,ഹ,ത്യ, ചെയ്തു.കൊൽക്കത്തയിലെ പാറ്റ്‌ലിയിലെ വസതിയിലാണ് “മഞ്ജുഷ” തൂ,ങ്ങി, മ,രി,ച്ച,ത്,.മൂന്ന് ദിവസത്തിന്റെ ഇടവേളയിലാണ് സുഹൃത്തുക്കൾ ആ,ത്മ,ഹ,ത്യ,യി,ലൂ,ടെ, ‘ജീവിതം” അ.വ.സാ.നി.പ്പി.ച്ച.ത്.

ഇരുവരും ഒരുമിച്ചു ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു എന്ന് “മഞ്ജുഷ”-യുടെ “അമ്മ” പറയുന്നു. “ബിദിശ” മ,രി,ച്ച, ശേഷം മകളാകെ വിഷമത്തിലായിരുന്നു. അവൾക്ക് അത് താങ്ങാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നായിരുന്നില്ല. വിഷാദ രോഗം അവളെ കീഴടക്കി. ദേശീയ മാധ്യമമായ “ഇന്ത്യ ടുഡേ”-ക്ക് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ “മഞ്ജുഷ”-യുടെ “അമ്മ” പറയുന്നു.

“ബിദിശ”-യോടൊപ്പം താമസിക്കണമെന്ന് മകൾ എപ്പോഴും പറയും. “ബിദിശ”-യെ കുറിച്ച് അവൾ എപ്പോഴും എന്നോടും സംസാരിക്കും. “ബിദിശ”-യയുടെ വീട്ടിലെ പോലെ നമ്മുടെ വീട്ടിലും മാധ്യമങ്ങൾ വരുമെന്ന് അവള് എന്നോട് പറഞ്ഞു. അതിന് ഞാൻ അവളെ ചീത്ത പറയുകയും ചെയ്തു. അത് ആ,ത്മ,ഹ,ത്യ,യു,ടെ, സൂചനയാണെന്ന് അറിഞ്ഞില്ല അമ്മ പറഞ്ഞു. വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ സന്ദർശിക്കുക…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *