നാടിന് തന്നെ കണ്ണീരായി അനാമിക, സംഭവിച്ചത് കണ്ടോ.??

ക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തിയ 9 വയസ്സുകാരി മ.രി.ച്ചു. വടകര KT ബസാറിൽ കാറും ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ചുണ്ടായ അ.പ.കടത്തിൽ പരിക്കേറ്റു ചികിത്സയിലായിരുന്നു 9 വയസ്സുകാരി മ.രി.ച്ചു കോഴിക്കോട് കാറപറമ്പ് സ്വദേശി അനാമികയാണ് മ.രി.ച്ച.ത്.

അപകടത്തിൽ ഗുരുതരമായി പ.രി.ക്കേറ്റ അനാമിക മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു. മെയ് 22 കൊറ്റിയൂർ ക്ഷേത്ര ദർശനം കഴിഞ്ഞു മടങ്ങുമ്പോൾ ആയിരുന്നു അപകടം .

അനാമികയുടെ അച്ഛൻ രാഗേഷും രഗേഷിന്റെ മാതാവ് ഗിരിജയും അപകടത്തിൽ മ.രി.ച്ചി.രുന്നു.

ക്ഷേത്ര ദർശനം നടത്തിയ 9 വയസ്സുകാരി മ.രി.ച്ചു. വടകര KT ബസാറിൽ കാറും ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ചുണ്ടായ അ.പ.കടത്തിൽ പരിക്കേറ്റു ചികിത്സയിലായിരുന്നു 9 വയസ്സുകാരി മ.രി.ച്ചു കോഴിക്കോട് കാറപറമ്പ് സ്വദേശി അനാമികയാണ് മ.രി.ച്ച.ത്. അപകടത്തിൽ ഗുരുതരമായി പ.രി.ക്കേറ്റ അനാമിക മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു. മെയ് 22 കൊറ്റിയൂർ ക്ഷേത്ര ദർശനം കഴിഞ്ഞു മടങ്ങുമ്പോൾ ആയിരുന്നു അപകടം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *