ഭാര്യക്ക് രണ്ട് കാ.മു.ക.ന്മാ.ർ, ഇവരെല്ലാം കൂടി ചെയ്തത്…. പ്രകാശിന്റെ അ.വ.സാ.ന. വരികൾ…..

മ.ര.ണ.ത്തി.ന്. കാരണം ഭാര്യയും, സുഹൃത്തുക്കളും, ആണെന്ന് fb യിൽ പോസ്റ്റ് ഇട്ട് ടാങ്കർ ലോറിയിലേക്ക് കാർ ഇടിച്ചു കയറ്റി ജീ,വ,നൊ,ടു,ക്കി,യ, പ്രകാശ് ദേവരാജിന്റെ ആ,ത്മ,ഹ,ത്യ, കുറിപ്പിൽ ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ. “അച്ഛനോടും” “അനിയ”-നോടും പൊറുക്കണം മക്കളെ…

മകൾ “കാവ്യ”-യോട് മാപ്പ് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് “പ്രകാശ്” എഴുതിയ ആ,ത്മ,ഹ,ത്യ, കുറിപ്പിലെ വാക്കുകൾ നോവ് നിറക്കുന്നതാണ്. അങ്ങ് ദൂരെ നക്ഷത്രങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്ന് എല്ലാം കാണുമെന്ന് ഏറെ വൈകാരികമായി കുറിച്ചാണ് പി.താ.വ്. “മകനെ”-യും കൂട്ടി രാത്രി എതിരെ വന്ന ടാങ്കർ ലോറിയിലേക്ക് കാർ ഇടിച്ചു കയറ്റി ജീ,വ,നൊ,ടു,ക്കി,യ,ത്.

കുറിപ്പിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം ഇങ്ങനെ “എന്റേ”-യും എൻറെ മകൻ “ശിവദേവി”-ന്റെയും മ,ര,ണ,മൊ,ഴി. ഞങ്ങളുടെ മ,ര,ണ,ത്തി,ന്, ഉത്തരവാദികൾ എൻറെ ഭാര്യ “ശശികല”-യും തിരുവനന്തപുരം വിളപ്പിൽ ശാലയിലുള്ള “അനീഷും” ഇവർക്ക് വേണ്ട ലക്ഷക്കണക്കിന് കാശ് കൊടുത്ത് സഹായിച്ച “ഭാര്യ”-യുടെ മറ്റൊരു “കാമുകൻ” ദുബായിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന “ഉണ്ണി” എന്ന ആളും

ബഹ്റൈനിൽ മിറാക്കിൾ എന്റെട്രൈമെന് ഡാൻസ് സ്കൂൾ “ഓണറും സംഗവും” ഉൾപ്പെട്ടതാണ്.ഇവർ നാലുപേരുമായി പ്രത്യേകിച്ച് എന്റെ ഭാര്യ “ശശികല” “എന്നോടും” “മക്കളോടും” മാനസികമായും, സാമ്പത്തികമായും, അത്രയേറെ ദ്രോ.ഹി.ച്ചു. ഞാൻ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ കടക്കാരനാണ്.

ഇവർക്കെതിരെ എന്ത് നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. നിയമവും ഭരണസംവിദാനവും ഉപയോഗിച്ച് ഇവരെ നാട്ടിലെത്തിച്ച് ഇവർക്ക് അർഹിക്കുന്ന ശിക്ഷ കിട്ടുമെന്ന് “ഞാനും മകനും” കരുതുന്നു. മകൾ “കാവ്യ”-ക്ക് എല്ലാ ന.ന്മ.ക.ളും.നേ.രു.ന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *