പാലക്കാട് നടന്ന നടുക്കുന്ന സംഭവം…. ഞെട്ടൽ മാറാതെ വീട്ടുകാരും നാട്ടുകാരും….

പ്രതിയെ പിടികൂടാത്ത വാർത്ത കഴിഞ്ഞ ദിവസം മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു.
മണ്ണാർക്കാട് 13 വയസ്സുകാരി പ്രസവിച്ച സംഭവത്തിൽ സഹോദരൻ അറസ്റ്റിൽ. പതിനാറ് വയസ്സുള്ള പ്രതിയെ ജുവൈനൽ ഹോമിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. രണ്ട് മാസം മുമ്പാണ് മണ്ണാർക്കാട് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പെൺകുട്ടി പ്രസവിക്കുന്നത്. വീട്ടിലേക്ക് ആക്രി കച്ചവടത്തിന് വന്ന ആൾ തന്നെ പീ.ഡി.പ്പി.ച്ചു. എന്നാണ് അന്ന് മൊഴി എടുക്കാൻ വന്ന പോലീസിനോട് പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞത്.

എന്നാൽ വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തിയപ്പോൾ സഹോദരനാണ് പ്രതി എന്ന് പോലീസ് കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മണ്ണാർക്കാട് മേഖലയിൽ പോക്സോ കേസുകളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നു എന്ന വാർത്തയിൽ ഈ കാര്യം വന്നതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി. വിശദമായ അന്വേഷണത്തിൽ സഹോദരനാണ് പ്രതി എന്ന് പോലീസ് കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. പ്രതിയെ ജുവൈനൽ ഹോമിലേക്ക് അയച്ചു.

എന്നാൽ വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തിയപ്പോൾ സഹോദരനാണ് പ്രതി എന്ന് പോലീസ് കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മണ്ണാർക്കാട് മേഖലയിൽ പോക്സോ കേസുകളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നു എന്ന വാർത്തയിൽ ഈ കാര്യം വന്നതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി. വിശദമായ അന്വേഷണത്തിൽ സഹോദരനാണ് പ്രതി എന്ന് പോലീസ് കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. പ്രതിയെ ജുവൈനൽ ഹോമിലേക്ക് അയച്ചു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *