രണ്ടാം വിവാഹം കഴിച്ച ഭ.ർ.ത്താ.വി.നെ. “ഭാര്യ” ചെയ്തത് കണ്ടോ..? നടുങ്ങി നാട്

രണ്ടാം വിവാഹം കഴിച്ച യുവാവിനെ അഞ്ചാം നിലയിലെ ബാൽക്കണിയിൽ നിന്നും താഴേക്ക് എറിഞ്ഞു കൊ.ല.പ്പെ.ടു.ത്തി. ആദ്യ ഭാര്യ. സൗദിയിൽ ഫാര്മസിസ്റ്റായി ജോലി ചെയ്യുന്ന യുവാവാണ് കൊ.ല്ല.പ്പെ.ട്ട.ത്. ഈജിപ്ത് യുവതി തന്റെ വീട്ടുകാരുടെ സഹായത്തോടെ കൊ.ല.പ്പെ.ടു.ത്തു.ക.യാ.യി.രു.ന്നു. എന്ന് പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് ഗൾഫ് ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

ഈജിപ്തിന് പുറത്ത് ജോലി ചെയ്തിരുന്ന യുവാവ് അവധിക്ക് നാട്ടിലെത്തിയതാണ്. ഇയാൾ രണ്ടാമത് വിവാഹം കഴിച്ചത് മുൻ ഭാര്യാ അറിയുകയും ഇതിനെ എതിർക്കുകയും ആയിരുന്നു. തുടർന്ന് തന്റെ പിതാവിനെയും സഹോദരങ്ങളേയും വിവരം അറിയിച്ച് വീട്ടിലേക്കു വിളിച്ചു വരുത്തി. ഇവർ യുവാവിനോട് വിവാഹ ബന്ധം വേർപ്പെടുത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ അയാൾ വിസമ്മതിക്കുകയായിരുന്നു.

പിന്നാലെ പിതാവും സഹോദരങ്ങളും മറ്റും ചിലരും ചേർന്ന് മ.ർ.ദ്ധി.ക്കു.ക.യും. അഞ്ചാം നിലയിലെ ബാൽക്കണിയിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് തള്ളിയിടുകയുമായിരുന്നു. ഈജിപ്തിലായിരുന്നു സംഭവം. ഇയാളുടെ മകന്റെ കണ്മുന്നിലാണ് സംഭവം നടന്നത്. ഇതിനെതിരെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത്. പ്രതികൾക്ക് മതിയായ ശിക്ഷ നൽകണമെന്നാണ് കൂടുതൽ പേരും അപിപ്രായപ്പെടുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *